Koormuziek ‘Koninkrijkshymne: het koninkrijk daalt neer op de wereld’ | De heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, is nedergedaald uit de hemel

Broeders en zusters die echt in de Heer Jezus geloven, kijken reikhalzend uit naar Gods koninkrijk en Zijn spoedige terugkeer. Zij verlangen hiernaar, zodat wij uit deze duistere, kwade en oude wereld kunnen ontsnappen. In de Bijbel staat namelijk: “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan” (OPENBARING 21:4). Als Gods koninkrijk komt, zullen wij geen pijn en verdriet meer hebben. God zal ons leiden om altijd in Zijn licht te leven. Vandaag de dag is onze verlangen echter al nietsvermoedend vervuld. Dit komt doordat de Heer Jezus ondertussen al is teruggekomen en Gods koninkrijk op aarde is gekomen! Luister! Het koninkrijkshymne klinkt… ‘Koninkrijkshymne: Het koninkrijk komt in de wereld’ laat ons het goede nieuws horen dat het koninkrijk van God is gekomen en God persoonlijk in de wereld is gekomen. Laten wij hier samen naar gaan kijken en luisteren.

lees verder

Gods woorden aan het hele universum Hoofdstuk 26 (Fragment I)

Dagelijkse woorden van God

In het koninkrijk beginnen de talloze schepselen te herleven en hun levenskracht terug te vinden. Door veranderingen in de toestand van de aarde beginnen de grenzen tussen het ene en het andere land ook te veranderen. Voorheen heb ik geprofeteerd: Als land van land gescheiden wordt, en land verenigt zich met land, dan breekt de tijd aan dat ik de naties aan diggelen zal slaan. Op dat moment vernieuw ik de hele schepping en deel ik het hele universum opnieuw in. Ik breng daarmee het universum in orde en verander de oude staat in de nieuwe. Dit is mijn plan. Dit zijn mijn werken. Als de naties en de volken van de wereld allen weer voor mijn troon staan, zal ik alle overvloed van de hemel tot mij nemen en aan de mensenwereld schenken, zodat deze dankzij mij van ongeëvenaarde overvloed overloopt. Maar zolang de oude wereld blijft bestaan, stort ik mijn woede uit over de naties, kondig ik mijn bestuurlijke ordinanties af voor het hele universum en zal ik eenieder die deze overtreedt tuchtigen:

lees verder

Christelijke film met Nederlandse ondertitels ‘De mensen van het hemelse koninkrijk’ (Hele film HD)

“De Heer Jezus zei: “En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan” (MATTHEÜS 18:3). “En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld” (MATTHEÜS 11:12).
Het woord van de Heer vertelt ons dat als we het koninkrijk van God willen binnengaan, moeten we ernaar streven om zo eenvoudig en eerlijk als een kind te worden, zodat we het hemelse volk kunnen worden. In het echte leven liegen en bedriegen we onwillekeurig voor onze eigen voordeel,we kunnen Gods vereisten niet naleven, en ver weg van de norm van eerlijke mensen. Om deze reden zijn veel mensen bedroefd, en hoe kunnen mensen die vaak liegen en bedriegen het koninkrijk van God binnengaan? Hoe kunnen we eerlijke mensen worden en het koninkrijk van God binnengaan? De live video van vanavond zal ons helpen een pad te vinden om eerlijk mensen te zijn en de mensen van het hemelse koninkrijk te worden …”

Christelijke film met Nederlandse ondertitels ‘De mensen van het hemelse koninkrijk’ (Hele film HD)

lees verder

Hoe volledig gered te zijn om Gods koninkrijk binnen te gaan

Ik geloof dat alle volgelingen van God verlossing willen bereiken en Gods koninkrijk betreden zodat ze van de zegeningen van het hemelse koninkrijk kunnen genieten. Maar hoe kunnen we dat eigenlijk doen? Er zijn waarschijnlijk nogal wat broeders en zusters die zouden antwoorden: “De Heer Jezus Zelf heeft ons verlost aan het kruis en ons van al onze zonden verlost, dus in Zijn ogen zijn we niet langer zondaars. Zolang we de Heer Jezus volgen, de Bijbel blijven lezen, bidden, naar de kerk gaan en ijverig het werk van de Heer doen, zullen we volledig gered worden wanneer Hij terugkeert en zullen we Gods koninkrijk binnengaan.”

lees verder

Hoe moeten we ‘Zalig zijn de armen van geest’ begrijpen?

In een van mijn dagelijkse devoties las ik dat de Heer Jezus heeft gezegd: “Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen” (Matteüs 5:3). Ik legde de Bijbel neer en begon daarover na te denken: De Heer heeft de armen van geest lief en Hij zegent hen, en aan hen is het koninkrijk van de hemel. Maar wat voor mensen zijn de armen van geest? Zijn de armen van geest degenen die naar buiten toe nederig en vriendelijk lijken en liefhebbend tegenover anderen? Daar dacht ik een hele poos over na, maar ik vond geen licht, en ik dacht er tot in de middag over door, toen ik toevallig een bijeenkomst had waar ik deze kwestie met mijn broeders en zusters kon bespreken en onderzoeken.

lees verder

Christelijke film ‘Redding’ Wat is ware redding? (Nederlandse ondertiteling)

Gedurende tweeduizend jaar denken veel mensen die in de Heer geloven dat zolang hun zonde wordt vergeven, het betekent dat ze ‘eenmaal gered voor altijd gered’ zijn. Wanneer de Heer terugkeert, zullen ze onmiddellijk worden opgenomen in het koninkrijk der hemelen. Vroeger dacht ik ook net zo. Totdat ik later het werk van God in de laatste dagen accepteerde, begreep ik dat de Heer Jezus alleen het werk van de verlossing heeft gedaan. De redding betekent alleen dat de mensen niet langer door de wet zijn veroordeeld, het betekent niet dat we niet langer zondigen en volledig zijn gereinigd, noch betekent het dat we door God zijn overwonnen en vervolmaakt. Na het lezen van vele woorden van God, begreep ik wat ware redding is en wat het verschil is tussen redding en volledige redding, en wat de norm is van het binnengaan van het koninkrijk der hemelen, enzovoort. Beste vrienden, wil je weten wat voor soort mensen degenen zijn die echt gered zijn? De echte ervaring van de hoofdpersoon in de film ‘Redding’ zal ons het antwoord geven.

lees verder

Christelijk lied ‘God daalt af met oordeel’ (Dutch subtitles)

In de laatste tijd zijn er wereldwijd veel rampen gebeurd. Hierdoor zijn veel mensen in paniek geraakt en voelen zich hulpeloos. Sommigen zullen zich het volgende afvragen: waarom gebeuren er zoveel rampen? Wat is Gods wil hierin? Vandaag wil ik lied met iedereen delen: ‘God daalt af met oordeel’ Door dit lied kunnen wij Gods wil begrijpen.

Christelijk lied ‘God daalt af met oordeel’ (Dutch subtitles)

Terwijl God afdaalt naar de natie van de grote rode draak,
draait God zich naar het universum
en het begint te schudden.
Is er nog één plaats die vrij is van Zijn oordeel?
Of niet leeft in de plaag die Hij ontketent?
Overal waar Hij gaat strooit Hij zaden van onheil,
Dit is een van de manieren waarop ik werk, en zonder twijfel is dit een reddingsactie voor de mens,
en wat ik hem aanreik is nog steeds een soort liefde.
God wenst te zorgen dat meer mensen Hem kennen, Hem zien en Hem dan vereren.
Ze hebben Hem al zo lang niet gezien, maar nu is Hij zo echt.
God wenst te zorgen dat meer mensen Hem kennen, Hem zien en Hem dan vereren.
Ze hebben Hem al zo lang niet gezien, maar nu is Hij zo echt,
maar nu is Hij zo echt.
uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’