Wat voor soort mens kan worden naar het koninkrijk van de hemel gebracht?

Toen ik in de Heer geloofde, als we pratten over wat voor soort mens kan worden naar het koninkrijk van de hemel gebracht, waarvan zijn er broeders en zusters van de kerk twee meningen:

Mening 1: Hoewel we nu zonden hebben en we vaak zonden begaan, maar we geloven in de Heer, Hij had onze zonden vergeven en behandelde ons niet langer als zondaar. Volgens het woord van Paulus: “In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.” (1 KORINTHE 15: 52-53) Wanneer de Heer komt, zal Hij ons beeld veranderen in een ogenblik en ons brengen naar het hemelse koninkrijk.

Mening 2: Degenen die gered zijn door geloof maar die vaak kunnen zondigen, zijn niet gekwalificeerd om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan.  De Heer zei: “Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.” (MATTHEÜS 7:21) “Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.” (1PETRUS 1:16) Het is te zien dat niet iedereen die in de Heer gelooft het koninkrijk van God kan binnengaan, alleen degenen die Gods wil doen, en die corrupt is gereinigd, kan Gods koninkrijk binnengaan. We weten allemaal dat Jezus de Heer van het koninkrijk van de hemel is. Moeten mensen volgens de woorden van de Heer of de woorden van de mensen als ze het koninkrijk van de hemel willen binnengaan?  Beste vrienden, hoe denken jullie ervan, 

Kijk naar de volgende Christelijke film ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Clip 2 – Wat te doen om het hemelse koninkrijk binnen te gaan (2).

De rampen komen dichtbij, de vraag waar christenen dan meer aandacht aan schenken is: Kunnen mensen Gods koninkrijk binnengaan als ze in zonde leven?

Geconfronteerd met het feit dat er tienduizend mensen in de rampen zijn gestorven, verlangen veel mensen naar de terugkeer van de Heer; tegelijkertijd, maken ze zich veel zorgen en hebben ze veel bedenkingen: we hebben nog veel zonden en leven in een staat om te zondigen, waarnaar wij de zonden later weer belijden en kunnen niet aan de gebondenheid van de zonde ontsnappen. Kunnen wij, wanneer de Heer terugkomt, degenen die vaak zondigen door de Heer worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel? Sinds ik in de Heer geloof, ben ik door deze vraag verward. Later heb ik het werk van Almachtige God van de laatste dagen geaccepteerd, heb ik de waarheid begrepen en daardoor is mijn probleem opgelost.

Lees verder De rampen komen dichtbij, de vraag waar christenen dan meer aandacht aan schenken is: Kunnen mensen Gods koninkrijk binnengaan als ze in zonde leven?

Koormuziek ‘Koninkrijkshymne: het koninkrijk daalt neer op de wereld’ | De heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, is nedergedaald uit de hemel

Broeders en zusters die echt in de Heer Jezus geloven, kijken reikhalzend uit naar Gods koninkrijk en Zijn spoedige terugkeer. Zij verlangen hiernaar, zodat wij uit deze duistere, kwade en oude wereld kunnen ontsnappen. In de Bijbel staat namelijk: “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan” (OPENBARING 21:4). Als Gods koninkrijk komt, zullen wij geen pijn en verdriet meer hebben. God zal ons leiden om altijd in Zijn licht te leven. Vandaag de dag is onze verlangen echter al nietsvermoedend vervuld. Dit komt doordat de Heer Jezus ondertussen al is teruggekomen en Gods koninkrijk op aarde is gekomen! Luister! Het koninkrijkshymne klinkt… ‘Koninkrijkshymne: Het koninkrijk komt in de wereld’ laat ons het goede nieuws horen dat het koninkrijk van God is gekomen en God persoonlijk in de wereld is gekomen. Laten wij hier samen naar gaan kijken en luisteren.

lees verder