Christelijk lied ‘God wenst dat meer mensen Zijn verlossing krijgen’ (Nederlands gesproken)

Hoe moeten wij streven naar Gods redding?

Elke gelovige in God verlangt naar Gods redding om door God naar het koninkrijk van de hemel te worden gebracht en de prachtige bestemming binnen te gaan. Waarom komt de hoop van sommige hoop wel uit, terwijl anderen worden geëlimineerd? Dit komt omdat veel christenen net als de Farizeeën uit de tijd van Jezus, het nieuwe werk van God niet accepteren, maar in plaats daarvan aan hun eigen ideeën en verbeeldingen vasthouden en hierdoor uiteindelijk De Heer aan het kruis nagelen. Hiervoor zal men worden gestraft, net zoals dit gebeurd is met de Farizeeën en het volk die door hen werd meegetrokken in deze afschuwelijke zonde. Mensen zoals Petrus en Johannes, daarentegen; zochten God nederig toen zij het evangelie hoorden die door de Heer Jezus werd gepredikt. Zij hoorden Gods stem vanuit de woorden van het werk dat de Heer Jezus uitvoerde. Zij zagen Gods gezag in Zijn werk. Zij herkenden de Heer Jezus als de beloofde Messias die door God belooft was. Daarom besloten zij om de Heer te volgen en konden zij Gods redding verkrijgen. Tegenwoordig is de Heer Jezus teruggekeerd. Hij is Christus, Almachtige God; die het werk uitvoert om de mensheid te redden. Er zijn twee verschillende soorten mensen wat wij nader willen toelichten: Sommige mensen veroordelen Gods werk en verzetten zich tegen Gods werk in de laatste dagen omdat het niet overeenkomt met hun opvattingen. Zij verzetten zich tegen het accepteren van het werk van Almachtige God van de laatste dagen. Sommige mensen lezen wel veel vanuit de woorden van Almachtige God en herkennen hierin Gods stem doordat ze de woorden onderzoeken. Hoe meer zij de woorden van Almachtige God lezen, hoe meer zij denken dat het “wat de Geest tot de Gemeenten zegt.” Zij accepteren het werk van Almachtige God dan en zij volgen de voetstappen van het Lam en op die manier kunnen zij in Gods koninkrijk worden gebracht.

lees verder