Christelijke film met Nederlandse ondertitels ‘De mensen van het hemelse koninkrijk’ (Hele film HD)

“De Heer Jezus zei: “En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan” (MATTHEÜS 18:3). “En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld” (MATTHEÜS 11:12).
Het woord van de Heer vertelt ons dat als we het koninkrijk van God willen binnengaan, moeten we ernaar streven om zo eenvoudig en eerlijk als een kind te worden, zodat we het hemelse volk kunnen worden. In het echte leven liegen en bedriegen we onwillekeurig voor onze eigen voordeel,we kunnen Gods vereisten niet naleven, en ver weg van de norm van eerlijke mensen. Om deze reden zijn veel mensen bedroefd, en hoe kunnen mensen die vaak liegen en bedriegen het koninkrijk van God binnengaan? Hoe kunnen we eerlijke mensen worden en het koninkrijk van God binnengaan? De live video van vanavond zal ons helpen een pad te vinden om eerlijk mensen te zijn en de mensen van het hemelse koninkrijk te worden …”

Christelijke film met Nederlandse ondertitels ‘De mensen van het hemelse koninkrijk’ (Hele film HD)

De Heer Jezus zei: “En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan” (MATTHEÜS 18:3). De Heer Jezus heeft ons verteld dat alleen eerlijke mensen het hemelse koninkrijk kunnen binnengaan; alleen eerlijke mensen kunnen mensen van het koninkrijk worden. Deze film vertelt het verhaal van de ervaringen van de christen Cheng Nuo met Gods werk en hoe het haar vergaat bij haar pogingen om als eerlijk mens in het leven te staan. Cheng Nuo was ooit werkzaam als arts. Zelfs nadat ze in God is gaan geloven, vervalt ze telkens weer in leugenachtig gedrag en bedrog zodra er dingen op haar pad komen die in strijd zijn met haar eigen belangen en aanzien in het dagelijks leven. Geconfronteerd met beproevingen ontstaan er bij haar zelfs misvattingen en ongenoegen over God, maar door telkens weer op zoek te gaan naar de waarheid weet ze niettemin inzicht te verwerven in de diepere oorzaken van haar onoprechtheid en haar egoïstische, onbetrouwbare en satanische natuur. Vervolgens richt ze zich op het zoeken naar de waarheid om zo af te komen van haar neiging tot liegen en de onoprechtheid in haar hart. Als ze later gearresteerd wordt door de autoriteiten van de Chinese Communistische Partij tijdens het uitoefenen van haar plicht, moet ze afschuwelijke martelingen ondergaan, maar niettemin is ze bereid nog eerder te sterven dan een leugen te vertellen en God te verloochenen. Ze legt een schitterende, klinkende getuigenis voor God af. Cheng Nuo is nu in staat om geleidelijk een eerlijk mens te worden en God waarachtig lief te hebben en te gehoorzamen. Wat is haar verhaal dan precies?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s