Christelijke film met Nederlandse ondertitels ‘De mensen van het hemelse koninkrijk’ (Hele film HD)

“De Heer Jezus zei: “En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan” (MATTHEÜS 18:3). “En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld” (MATTHEÜS 11:12).
Het woord van de Heer vertelt ons dat als we het koninkrijk van God willen binnengaan, moeten we ernaar streven om zo eenvoudig en eerlijk als een kind te worden, zodat we het hemelse volk kunnen worden. In het echte leven liegen en bedriegen we onwillekeurig voor onze eigen voordeel,we kunnen Gods vereisten niet naleven, en ver weg van de norm van eerlijke mensen. Om deze reden zijn veel mensen bedroefd, en hoe kunnen mensen die vaak liegen en bedriegen het koninkrijk van God binnengaan? Hoe kunnen we eerlijke mensen worden en het koninkrijk van God binnengaan? De live video van vanavond zal ons helpen een pad te vinden om eerlijk mensen te zijn en de mensen van het hemelse koninkrijk te worden …”

Christelijke film met Nederlandse ondertitels ‘De mensen van het hemelse koninkrijk’ (Hele film HD)

lees verder