Christelijk lied ‘God daalt af met oordeel’ (Dutch subtitles)

In de laatste tijd zijn er wereldwijd veel rampen gebeurd. Hierdoor zijn veel mensen in paniek geraakt en voelen zich hulpeloos. Sommigen zullen zich het volgende afvragen: waarom gebeuren er zoveel rampen? Wat is Gods wil hierin? Vandaag wil ik lied met iedereen delen: ‘God daalt af met oordeel’ Door dit lied kunnen wij Gods wil begrijpen.

Christelijk lied ‘God daalt af met oordeel’ (Dutch subtitles)

Terwijl God afdaalt naar de natie van de grote rode draak,
draait God zich naar het universum
en het begint te schudden.
Is er nog één plaats die vrij is van Zijn oordeel?
Of niet leeft in de plaag die Hij ontketent?
Overal waar Hij gaat strooit Hij zaden van onheil,
Dit is een van de manieren waarop ik werk, en zonder twijfel is dit een reddingsactie voor de mens,
en wat ik hem aanreik is nog steeds een soort liefde.
God wenst te zorgen dat meer mensen Hem kennen, Hem zien en Hem dan vereren.
Ze hebben Hem al zo lang niet gezien, maar nu is Hij zo echt.
God wenst te zorgen dat meer mensen Hem kennen, Hem zien en Hem dan vereren.
Ze hebben Hem al zo lang niet gezien, maar nu is Hij zo echt,
maar nu is Hij zo echt.
uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’