Welke benadering moet je kiezen wanneer de Heer terugkomt? Luister maar naar Gods waarschuwende woorden voor de mensheid?

De Heer Jezus zei: “Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden” (Mattheüs 7:7).

Lees verder Welke benadering moet je kiezen wanneer de Heer terugkomt? Luister maar naar Gods waarschuwende woorden voor de mensheid?

God draagt Abraham op Izaäk te offeren

God draagt Abraham op Izaäk te offeren

Door het geven van een zoon aan Abraham, werden de woorden vervuld die God tot Abraham had gesproken. Dit betekent niet dat Gods plan daar ophield. Integendeel, Gods schitterende plan voor het management en de redding van de mensheid was pas net begonnen en het zegenen van Abraham met een zoon was slechts het voorspel voor Zijn allesomvattende managementplan. Wie kon op dat moment weten dat Gods strijd tegen Satan stilletjes was begonnen toen Abraham zijn zoon opofferde?

Lees verder God draagt Abraham op Izaäk te offeren

De laatste rustplaats die God voor de mens heeft bereid is op aarde – verlang jij nog steeds naar de opname in de hemel?

“Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn” (Openbaring 21:3).

Lees verder De laatste rustplaats die God voor de mens heeft bereid is op aarde – verlang jij nog steeds naar de opname in de hemel?

‘Overwinningslied’ – clip 5 – Waarom de Heer terugkeert om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen

Christelijke film ‘Overwinningslied’ – clip 5 – Waarom de Heer terugkeert om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen

Lees verder ‘Overwinningslied’ – clip 5 – Waarom de Heer terugkeert om het oordeelswerk te doen in de laatste dagen