56 Gods werk wordt bereikt door woorden

Een gezang Gods woorden
Gods werk wordt bereikt door woorden

Nadat je een tijd hebt meegemaakt, als je Gods werk en Zijn elke stap kent, en weet wat Zijn woord bereikt en waarom zoveel niet volbracht is; als je een duidelijk zicht hebt, een diepe kennis van alles, kan je beslist het pad voor je nemen, zonder zorgen of schroom. Hoe wordt veel van Gods werk bereikt? Door het woord dat Hij spreekt. Door het woord loutert Hij de mensheid en verandert al hun noties.

Al het lijden en loutering, al de ervaren verlichting, alle behandelingen gaande vanbinnen zijn bereikt door de woorden die Hij spreekt. Waardoor volgt de mens God? Door het woord dat Hij spreekt. Zijn woorden zijn vol van mysterie, ze raken het diepste van het menselijk hart. De woorden van God onthullen de innerlijke geheimen van de mens, laten hen toe zowel te kijken in de toekomst als in het verleden. Hoe wordt veel van Gods werk bereikt? Door het woord dat Hij spreekt. Door het woord loutert Hij de mensheid en verandert al hun noties. En verandert al hun noties.

Door het woord van God, ondergaat de mens pijn en lijden. Door Zijn woord, wordt de mens vervolmaakt en begint zijn volgen. Wat de mens moet doen is Gods woorden aanvaarden. Of hij nu vervolmaakt of gelouterd wordt, de woorden van God blijven de sleutel. Dit is Gods werk en visie die de mens moet kennen. Hoe wordt veel van Gods werk bereikt? Door het woord dat Hij spreekt. Door het woord loutert Hij de mensheid en verandert al hun noties. En verandert al hun noties, oh, en verandert al hun noties.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Het woord van God ‘De mens kan alleen gered worden onder het management van God’ (Fragment II)

Het woord van God ‘De mens kan alleen gered worden onder het management van God’ (Fragment II)

God zegt: “Het werk van Gods management begon bij de schepping van de wereld en de mens staat centraal in dit werk. Je kunt zeggen dat Gods schepping van alle dingen er omwille van de mens is. Het werk van Zijn management strekt zich over duizenden jaren uit. Dat werk gebeurt niet in luttele minuten of seconden of een oogwenk, en evenmin in een of twee jaar. Hij moest immers meer dingen scheppen die nodig zijn voor het overleven van de mens. Denk bijvoorbeeld aan de zon, de maan, allerlei levende wezens, voedsel plus een leefomgeving voor de mensheid. Dit was het begin van Gods management.

lees verder