Professor Raffaella Di Marzio: De Kerk van Almachtige God – een vredig thuis voor de ziel

In de afgelopen jaren, een periode waarin de autoriteiten van de Chinese Communistische Partij (CCP) de geloofsvrijheid steeds meer is gaan onderdrukken, werden sommige christenen van De Kerk van Almachtige God (CAG) gedwongen China te ontvluchten en asiel te zoeken in democratische landen. Toen deze christenen zich vestigden in de landen waar wel geloofsvrijheid heerst, kregen ze alle ruimte om videoproducties te maken. Steeds meer mensen voelen zich aangetrokken tot de diverse video’s die deze CAG-christenen onafhankelijk van elkaar hebben geproduceerd. Dr. Raffaella Di Marzio, hoofd van het Centrum voor Onderzoek naar Vrijheid van Religie, Geloof en Geweten (LIREC) in Italië, is tevens hoogleraar, sociaal activist en psycholoog. Ze heeft kennis gemaakt met CAG-christenen en hun videoproducties en werd met name diep ontroerd door de film ‘Waar is mijn thuis’. Je zult verrast zijn over wat zij te zeggen heeft over De Kerk van Almachtige God.

Lees verder Professor Raffaella Di Marzio: De Kerk van Almachtige God – een vredig thuis voor de ziel

Na het verliezen van mijn status

Een vrouw met uitzicht op de zee

Telkens als ik hoorde over mensen die als leider werd vervangen en hoe terneergeslagen, zwak of verongelijkt ze zich dan voelden, dan keek ik op hen neer. Ik dacht dat het gewoon een kwestie was van verschillende mensen die verschillende functies binnen de kerk hadden, dat er geen onderscheid was tussen hoog of laag, dat wij allen Gods schepselen waren en dat er niets was om je neerslachtig over te voelen. Of ik nu de zorg had voor nieuwe gelovigen of een district moest leiden, ik dacht nooit dat ik veel aandacht had voor mijn status, dat ik zo’n persoon was. Nog in geen miljoen jaren zou ik hebben kunnen bedenken dat ik dergelijk beschamend gedrag zou vertonen toen ik zelf vervangen werd …

Lees verder Na het verliezen van mijn status

Bijbeltekst van de dag – De waarschuwing van Gamaliel biedt stof tot nadenken

Bidden en Bijbel

En nu zeg ik u: Houd u ver van deze mensen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden, maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden.

– Handelingen 5:38-39

Lees verder Bijbeltekst van de dag – De waarschuwing van Gamaliel biedt stof tot nadenken

De laatste dagen zijn er veel rampen gebeurt. Hoe kunnen wij de Heer dan ontmoeten?

Er gebeuren de laatste tijd steeds meer rampen, die zich ook steeds verder verspreiden. Bijvoorbeeld: de vulkaan-uitbarsting op de Filippijnen, bosbranden in Australië, overstromingen in Indonesië, insecten-plagen in Afrika en ga zo maar door. Zeker het corona-virus uit de provincie Wuhan van het land China verspreidt zich naar vele andere landen in de wereld. Zoals in Zuid-Korea, Italië en Japan heerst dit virus ook heel erg. Naast China blokkeren ook andere landen met het openbare leven, worden scholen dichtgehouden, wordt er niet buitenshuis gewerkt, worden er geen kerkdiensten meer gehouden. … Deze rampen vervullen de profetieën over de terugkeer van de Heer: “Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten” (Mattheüs 24:7-8). Broeders en zusters die echt in de Heer Jezus geloven, voelen zich geconfronteerd worden met deze rampen, maar twijfelen; zijn de profetieën over de terugkeer van de Heer in principe echt vervuld en had de Heer Jezus dan al terug moeten zijn? Als dat zo is, waarom hebben wij de terugkomst van de Heer nog niet meegemaakt? Hoe zouden wij dit dan kunnen weten zodat wij de Heer kunnen ontmoeten?

Lees verder De laatste dagen zijn er veel rampen gebeurt. Hoe kunnen wij de Heer dan ontmoeten?

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij de leegte van hart kwijtraken?

Gisteren heb ik een vriendin ontmoet toen ik in het winkelcentrum was. Zij is een zakenvrouw. We raakten in gesprek over elkaars leven. Mijn vriendin en haar man hebben een eigen zaak. Zij zijn de hele dag druk bezig om geld te kunnen verdienen. Zij leken wel op een ‘geldmachine’. Ze zei: “In het verleden had ik weinig geld en ook geen status. Andere mensen keken op mij neer. Daarom heb ik heel erg hard gewerkt om geld te verdienen en was mijn streven om boven anderen uit te stijgen. Dit alles heb ik voor elkaar gekregen. Toch voelde mijn hart altijd maar leeg en ervoer ik geen blijdschap in mijn hart. Hoe kan dat toch?” Haar woorden zetten mij tot nadenken over haar vroegere leven. Toen antwoordde ik haar: Ik was ooit net als jij. Ik heb keihard gewerkt voor materialistisch genot, zodat anderen naar mij op zouden kijken. Ik heb in die tijd ook gekregen wat ik wilde en ik voelde mij net als jou leeg. Ik wilde zo graag vrij zijn, maar ik heb dat toen niet voor elkaar gekregen. Later heb ik Gods werk van de laatste dagen geaccepteerd. Uit God woorden begreep ik toen duidelijk wat de achtergrond is van de moeite en leegte in de harten van de mensen.

Lees verder Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij de leegte van hart kwijtraken?