Bijbeltekst van de dag – Johannes 3:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

– Johannes 3:16

Gedachten over het vers van vandaag …

Uit dit vers kan ik Gods liefde voor ons en Zijn wil voor de redding van ons waarderen.

lees verder