Christelijk lied ‘God wenst dat meer mensen Zijn verlossing krijgen’ (Nederlands gesproken)

Hoe moeten wij streven naar Gods redding?

Elke gelovige in God verlangt naar Gods redding om door God naar het koninkrijk van de hemel te worden gebracht en de prachtige bestemming binnen te gaan. Waarom komt de hoop van sommige hoop wel uit, terwijl anderen worden geëlimineerd? Dit komt omdat veel christenen net als de Farizeeën uit de tijd van Jezus, het nieuwe werk van God niet accepteren, maar in plaats daarvan aan hun eigen ideeën en verbeeldingen vasthouden en hierdoor uiteindelijk De Heer aan het kruis nagelen. Hiervoor zal men worden gestraft, net zoals dit gebeurd is met de Farizeeën en het volk die door hen werd meegetrokken in deze afschuwelijke zonde. Mensen zoals Petrus en Johannes, daarentegen; zochten God nederig toen zij het evangelie hoorden die door de Heer Jezus werd gepredikt. Zij hoorden Gods stem vanuit de woorden van het werk dat de Heer Jezus uitvoerde. Zij zagen Gods gezag in Zijn werk. Zij herkenden de Heer Jezus als de beloofde Messias die door God belooft was. Daarom besloten zij om de Heer te volgen en konden zij Gods redding verkrijgen. Tegenwoordig is de Heer Jezus teruggekeerd. Hij is Christus, Almachtige God; die het werk uitvoert om de mensheid te redden. Er zijn twee verschillende soorten mensen wat wij nader willen toelichten: Sommige mensen veroordelen Gods werk en verzetten zich tegen Gods werk in de laatste dagen omdat het niet overeenkomt met hun opvattingen. Zij verzetten zich tegen het accepteren van het werk van Almachtige God van de laatste dagen. Sommige mensen lezen wel veel vanuit de woorden van Almachtige God en herkennen hierin Gods stem doordat ze de woorden onderzoeken. Hoe meer zij de woorden van Almachtige God lezen, hoe meer zij denken dat het “wat de Geest tot de Gemeenten zegt.” Zij accepteren het werk van Almachtige God dan en zij volgen de voetstappen van het Lam en op die manier kunnen zij in Gods koninkrijk worden gebracht.

Uit Gods twee fasen van werken kunnen wij begrijpen dat alleen degenen die naar de waarheid dorsten en de waarheid zoeken; aandacht schenken naar het luisteren van Gods stem en Gods redding kunnen verkrijgen. In de laatste dagen gebeuren er voortdurend allerlei rampen. God wil niet dat wij omkomen in rampen. Hij zoek dus naar de mensen die naar Zijn woorden kunnen luisteren en hiernaar kunnen zoeken, zodat zij Gods bescherming kunnen krijgen.

Broeders en zusters; Waarvoor moeten wij kiezen, als wij Gods redding van de laatste dagen willen ontvangen?

Christelijk lied ‘God wenst dat meer mensen Zijn verlossing krijgen’ (Nederlands gesproken)

I
God hoopt dat meer mensen zorgvuldig zullen studeren
wanneer geconfronteerd met Gods woorden en Zijn werk,
benader deze belangrijke woorden met een goddelijk hart.
Volg geen voetstappen van zij die gestraft worden.
Wees niet zoals Paulus, die duidelijk de ware weg kende
maar het expres weerstond, en het zondoffer verloor.
Accepteer Zijn nieuwe werk, ontvang de waarheid die Hij geeft.
Dan kun je de verlossing van God krijgen!
II
God wil niet dat er meer gestraft worden, in de hoop dat meer zullen worden gered,
dat er meer mensen doorzetten, meer die Zijn voetstappen volgen,
meer die het koninkrijk van God binnen gaan!
Accepteer Zijn nieuwe werk, ontvang de waarheid die Hij geeft.
Dan kun je de verlossing van God krijgen!
III
God behandelt iedereen rechtvaardig, ongeacht je leeftijd,
ongeacht hoe oud je bent of het lijden dat je hebt doorstaan.
Zijn gezindheid blijft voor altijd ongewijzigd,
rechtvaardig in het aangezicht van deze dingen.
Hij geeft niet de voorkeur aan iemand, maar geeft er om als de mens
Zijn waarheid en nieuw werk aanvaardt, waarbij de rest terzijde wordt geschoven.
Accepteer Zijn nieuwe werk, ontvang de waarheid die Hij geeft.
Dan kun je de verlossing van God krijgen!
Accepteer Zijn nieuwe werk, ontvang de waarheid die Hij geeft.
Dan kun je de verlossing van God krijgen!
uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s