Er is een manier om de zonden te reinigen!

Christelijke discussie en uitwisseling

Ik herinner me dat er een paar dagen geleden een zuster was. Ze had zo’n verwarring. Ze zei: “De dominee zei vaak tegen ons: ‘Hoewel we zondaars zijn, kunnen we nog steeds zondigen en ervan niet afkomen. Maar zolang we tot de Heer bidden om zonde te belijden, zal de Heer ons vergeven. Wanneer de Heer komt, kunnen we door de Heer in het koninkrijk der hemelen worden opgenomen. Ik kon niet helemaal begrijpen wat de dominee heeft gezegd: ik ben koppig in mijn eigen karakter en het is gemakkelijk om boos te worden. Zodra wat mijn man heeft gezegd en gedaan niet is in overeenstemming met mijn mening, kon ik het niet dan helpen om hem te bekritiseren, zelfs ik ruzie maakt met hem. Later had ik er ook spijt van dat ik geen tolerantie en geduld heb. Vooral toen ik de Heer Jezus zag zeggen: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven”, voel ik me schudig. Ik voel dat ik het niet kan doen met de tolerantie en geduld van mijn familie, en ik kan niet bereiken wat de Heer Jezus heeft vereist. Als het geval is als wat de dominee heeft gezegd dat de Heer ons altijd vergeeft, dat zolang we tot de Heer bidden, zonde zal worden vergeven, waarom staat in de Bijbel: “Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden;” (HEBREEËN 10:26). Als er geen slachtoffer meer over voor de zonden zijn, hoe kunnen we dan het koninkrijk der hemelen binnengaan?”

Inderdaad! Deze vraag was ooit als mijn verwarring. Door communicatie van broeders en zusters met mijn, heb ik antwoord gevonden en begrepen wat voor soort mens het koninkrijk der hemelen kan binnengaan en hoe we van de zonde kunnen afkomen. Ik herinner me een zuster die me een aantal verzen heeft gestuurd: 1 Petrus 4:17 “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God.” Johannes 12:47-48 “En als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: Want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: Het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen” Johannes 17-17 “Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.” Uit deze verzen zien we dat God het werk van het oordeel doet in de laatste dagen. God gebruikt de woorden om mensen te oordelen, zodat mensen worden gereinigd en vervolmaakt door God om Gods koninkrijk binnen te gaan! We hebben ook veel Gods woorden gecommuniceerd. Dan weten we meer hoe God ons van de zonde ontdoet. Als je dit antwoord wilt krijgen, klik alsjeblieft op Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip6 – Het pad dat naar zuivering en redding leidt (Nederlandse ondertitels)

Hoe kunnen wij reiniging nastreven om het koninkrijk der hemelen binnen te kunnen gaan?

In het verleden, toen ik in de Heer geloofde, dacht ik dat zolang ik de Schrift las, samenkwam, de dingen uitgaf en me uitput voor de Heer, ik volledig door God kan worden gered om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. In de Bijbel staat: “Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal” (Hebreeën 12:14). Ik denk aan, toen ik met anderen omging, toonde ik vaak mijn arrogante en zelfzuchtige gezindheid. Soms lieg en bedrieg ik om mijn eigen gezicht en belangen te beschermen. Dan vraag ik me af: Kan ik echt het koninkrijk van de hemel binnengaan?
Hoe kunnen wij dan reiniging nastreven om het koninkrijk der hemelen binnen te kunnen gaan? De volgende christelijke film zal ons het antwoord op deze vraag onthullen: ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ – Wat te doen om het hemelse koninkrijk binnen te gaan? (2)

Ik geloof dat je ook een manier kunt vinden om van zonde gereinigd te worden en het laatste nieuws over terugkomst van Jezus kunt verkrijgen, dat het je kan helpen de Heer te verwelkomen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s