Hoe volledig gered te zijn om Gods koninkrijk binnen te gaan

Ik geloof dat alle volgelingen van God verlossing willen bereiken en Gods koninkrijk betreden zodat ze van de zegeningen van het hemelse koninkrijk kunnen genieten. Maar hoe kunnen we dat eigenlijk doen? Er zijn waarschijnlijk nogal wat broeders en zusters die zouden antwoorden: “De Heer Jezus Zelf heeft ons verlost aan het kruis en ons van al onze zonden verlost, dus in Zijn ogen zijn we niet langer zondaars. Zolang we de Heer Jezus volgen, de Bijbel blijven lezen, bidden, naar de kerk gaan en ijverig het werk van de Heer doen, zullen we volledig gered worden wanneer Hij terugkeert en zullen we Gods koninkrijk binnengaan.”

lees verder