Bijbeltekst van de dag – Lijden en loutering zijn Gods zegeningen

De smeltkroes is voor het zilver, en de oven voor het goud; maar de HEERE proeft de harten.

–Spreuken 17:3

Gedachten over het vers van vandaag …

De boete pot is voor zilver, en de oven voor goud, maar God gebruikt ontbering en loutering om de mensen van het koninkrijk te trainen. Hoewel we de betekenis van dit vers kunnen begrijpen, zijn we gemakkelijk negatief en zwak te worden en klagen we zelfs als we ontberingen of ziekte ontmoeten. Dit is omdat we de betekenis van Gods werk van loutering niet begrijpen.

lees verder