Waarom is hun jeugd vol bloederige tranen?

De meesten van ons hebben vele goede herinneringen aan hun jeugd… Maar de jeugd van Chinese christenen is vol pijn, tranen en hartzeer. Hoewel we in het groeiproces van ieder van ons soms met ziektes en tegenslagen te maken krijgen, hebben we familieleden die ons begeleiden en verzorgen, en onze jeugd is erg gelukkig. Maar wist je dat? Ze hebben in hun jeugd vervolging en pijn ervaren.

Lees verder Waarom is hun jeugd vol bloederige tranen?

Wie heeft het gelukkige huis vernietigd

Het is de wet van de hemel en het principe van de aarde dat de mensen in God geloven en God aanbidden. In de landen met vrij geloof, is geloof van elke burger beschermd door de wet. Maar in China heeft de Chinese overheid het religieuze geloof onderdrukt en vervolgd. ln de afgelopen jaren is de arrestatie en vervolging van Christenen door de CCP toegenomen, wat heeft geleid tot talloze gebroken families van Christenen. Dit is een ontroerende ervaring van geloof in God. Wie heeft dit eens zo gelukkige gezin vernietigd?

Dit is een ontroerende ervaring van geloof in God. Hij had oorspronkelijk een gelukkig gezin, zijn vrouw was deugdzaam en zijn zoon was gehoorzaam, maar alles werd vernietigd door de CCP. Vanwege de vervolging van de CCP voor religieuze moest hij de vele jaren uit buiten vluchten, hij durfde niet terug naar huis te gaan. En hij heeft vaak zijn vrouw en kind gemist … tot op een dag had hij eindelijk een kans om zijn vrouw weer te zien. Maar hij verwachtte niet dat hij het pijnlijkste nieuws in zijn hele leven hoorde …

Lees verder Wie heeft het gelukkige huis vernietigd

Wat is de waarheid hierachter?

Het verkondigen van Gods evangelie is de meest rechtvaardige zaak onder de mensen. Maar weet je dat, sommige mensen denken dat degenen die het huis verlaten om het evangelie te verkondigen en zich toewijden aan de Heer, dat dat soort mensen hun familie in de steek laten. Waarom zeggen ze zo? Wat is de waarheid hierachter? In deze programma werd professor Massimo Introvigne de oprichter en directeur van het Italiaanse Centrum voor Opkomende Religies uitgenodigd om deze kwestie te analyseren en te bespreken, om de waarheid te onthullen, blijven op de hoogte!

Massimo Introvigne | Deel 1: Hoe de Chinese overheid christenen vervolgt – leugens en geweld Het is algemeen bekend dat de Chinese Communistische Partij (CCP) aan de macht kwam door leugens en geweld, en dat de CCP haar macht eveneens door leugens en geweld wil vasthouden. Slechts door leugens, geweld en moord blijft de CCP aan de macht. De CCP draagt het atheïsme uit en beschouwt religie als spiritueel opium voor het volk. Christenen verkondigen het evangelie en getuigen voor God om de wil van God uit te voeren, maar de CCP veroordeelt dergelijke rechtvaardige daden als het in de steek laten en doen uiteenvallen van gezinnen, en sluit christenen op basis van allerlei valse beschuldigingen op. Op het vasteland van China lijden christenen van allerlei huiskerken, met name de CAG, onder wrede onderdrukking en vervolging vanwege hun geloof. In sommige gevallen leidde dat tot invaliditeit of zelfs de dood. Veel christenen zijn in ballingschap gegaan en verloren huis en haard, terwijl hun gezinnen uiteenvielen. Zo zijn talloze christelijke gezinnen verwoest! In deze aflevering hebben we professor Massimo Introvigne uitgenodigd, een Italiaans hoogleraar en deskundige op het gebied van nieuwe religieuze stromingen en oprichter en directeur van het Centrum voor Onderzoek naar Nieuwe Religies. We zullen met hem bespreken waarom de CCP De Kerk van Almachtige God onderdrukt en vervolgt, of de aantijgingen van de CCP jegens De Kerk van Almachtige God waar zijn, wie de hoofdschuldige is achter het uiteenvallen van christelijke gezinnen, enzovoort. De waarheid zal zo aan het licht komen, en het wrede, kwaadaardige en tegen God gerichte karakter van de CCP, die populariteit probeert te verwerven door het publiek te bedriegen en het recht te bestrijden, zal voor iedereen duidelijk worden.

Lees verder Wat is de waarheid hierachter?

Nieuwe ontdekking: Er is een Bijbelse basis dat de Heer zal terugkeren om in China te verschijnen en te werken.

Grote muur van China

Gisteren vroeg ik mijn vrienden waar God zou verschijnen en werken. Later zag ik dat veel vrienden optie A hadden gekozen. Jammer, A is niet juist, omdat een vriendin Anneloes me vertelde dat het juiste antwoord B is. Ben je verrast? Toen ik dit resultaat zag, was ik ook geschokt, omdat ik dacht dat de Israëlieten Gods uitverkoren volk zijn, en dat de Heer zeker in Israël zal verschijnen wanneer Hij terugkeert. Hoe zou Hij in China kunnen verschijnen? Later zag ik dat Anneloes een bericht in de groep had gestuurd, ze zei: de Heer zal in China komen om te werken. Er zijn deze profetieën in de Bijbel: “Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen” (MATTHEÜS 24:27) en “Maar van den opgang der zon tot haar ondergang, zal Mijn Naam groot zijn onder de heidenen; en aan alle plaats zal Mijn Naam reukwerk toegebracht worden, en een rein spijsoffer; want Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de HEERE der heirscharen” (MALEACHI 1:1). De profetieën zijn duidelijk dat de plaats waar God zal terugkeren in het ‘Oosten’ van de wereld is, in een heidense plaats. En China ligt in het oosten van de wereld, en Gods eerste twee werkfasen waren in Israël. Voor Israël is China een ‘heidense plaats’. Daarom vervullen Gods verschijning en werk in China in de laatste dagen deze profetieën!

Lees verder Nieuwe ontdekking: Er is een Bijbelse basis dat de Heer zal terugkeren om in China te verschijnen en te werken.

Een speciale fototentoonstelling neemt je mee om de verschijning en het werk van God in de laatste dagen te leren kennen.

Tweeduizend jaar geleden, beloofde de Heer Jezus het volgende: “Ziet, Ik kom haastelijk” (OPENBARING 22:7). In de laatste dagen verlangen veel mensen naar de terugkomst van de Heer Jezus op de wolken, terwijl de Heer al in het geheim is teruggekeerd onder de mensen. Hij is de geïncarneerde Almachtige God. Hij heeft het werk van het oordeel en de tuchtiging uitgedrukt. Onder de bewatering en de voorziening van Gods woorden hebben Gods uitverkorenen het werk van oordeel, tuchtiging, beproeving en loutering ervaren en hebben ze de ware kennis over de essentie van de verdorvenheid van de mensheid en de rechtvaardige gezindheid van God verkregen. Ze hebben zich echt bekeerd en zijn veranderd. Vanaf dat moment leven de mensen niet langer in een staat van overdag zondigen en ’s avonds weer belijden. Om meer mensen over de verschijning en het werk van de Heer te laten weten, heeft de Kerk van Almachtige God via de fototentoonstelling over de verschijning van Almachtige God, de oorsprong van de Kerk van Almachtige God en de getuigenis van christenen over zes stappen beproevingen verteld. Er is rijke inhoud in de fototentoonstelling. Blijf kijken!

Lees verder Een speciale fototentoonstelling neemt je mee om de verschijning en het werk van God in de laatste dagen te leren kennen.

Het Koninkrijk komt eraan !!!

Iedereen die echt in God gelooft, verlangt naar de komst van de Heer Jezus en verlangt naar de komst van het Koninkrijk van God. De Bijbel zegt: Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.” (Mattheüs 6:9-10) Goede vrienden, weet u dat? Dit vers is nu vervuld! Kijk, luister, wat is dit?

CenSAMM Symposium Het Millennium: Niet langer een mysterie

Op 28 en 29 juni 2018 hield het CenSAMM (Centre for the Critical Study of Apocalyptic and Millenarian Movements) een symposium over apocalyptische literatuur, de ultieme catastrofe en het millennium, in de Panacea Museum Gardens in Bedford, Engeland. Dit evenement werd bijgewoond door vermaarde deskundigen en geleerden op geloofsgebied als Christopher Rowland, een Dean Ireland’s professor emeritus op het gebied van de exegese van de Heilige Schrift aan de, Universiteit van Oxford, Massimo Introvigne, directeur van CESNUR, het Centrum voor Onderzoek naar Nieuwe Religies in Italië en Matthew Askey, priester aan de Southwell Minster Cathedra in Nottinghamshire. Tijdens het symposium gaf professor Introvigne een lezing met de titel “Filmen van het Tijdperk van het Koninkrijk”. Deels op basis van de musical van De Kerk van Almachtige God getiteld Human Beings Have Regained the Sanctity They Once Possessed, gaf deze inspirerende en verfrissende lezing een duidelijke interpretatie van de verschijning van het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk (het Millennium).

Lees verder Het Koninkrijk komt eraan !!!

De moeilijke weg van 18 jaar van de ontsnapping naar buiten —–

  • Politieachtervolging
  • De lange weg van ballingschap
  • De lange weg van ballingschap
  • De lange weg van ballingschap
  • De lange weg van ballingschap
  • De lange weg van ballingschap
  • Ondervraging van foltering
  • Ondervraging van foltering

Het gezin van Yang Jingen was oorspronkelijk gelukkig, maar omdat hij gelooft in God en het evangelie verspreidt, wordt hij door de chinese politie gezocht en gearresteerd, opdat hij gedurende achttien jaar moest vluchten. China lijkt een enorme gevangenis te zijn. Het maakt niet uit waar hij is, loopt hij altijd het gevaar. In grote China is er geen plaats voor hem om te wonen. Dus besluit hij naar andere land te gaan. Voordat hij van China ontsnapt, maakt een dialoog tussen hij en zijn ouders mens tot tranen stromen.
Hoofdpersoon: “Vader, moeder, ik moet het land verlaten.”
Vader: “Zo lang jij in leven blijft, heb je je plicht als zoon al vervuld, jongen.”
Moeder: “Zolang jij een goed leven leidt, jongen, is alles in orde. Maak je geen zorgen om ons.”
Op dit moment was het hart van Yang Jing’en erg pijnlijk. Hij keek naar zijn bejaarde ouders en voelde zich bijzonder schuldig

Lees verder De moeilijke weg van 18 jaar van de ontsnapping naar buiten —–

Wie heeft een oorspronkelijk gelukkig christelijk gezin gebroken?

Documentaire kronieken van geloofsvervolging in China ‘Een jeugd vol bloedige tranen’ vertelt het waargebeurde verhaal van een Chinese jonge christen en zijn gezin die lijdt onder de vervolging door de CCP. Lin Haochen en zijn broer volgden hun ouders om in de Heer Jezus te geloven sinds ze van jongs af waren. Later accepteerden ze Gods werk in de laatste dagen. Ze kwamen vaak samen om de woorden van God te lezen, om te zingen om God te prijzen. Zijn gezin was harmonieus en gelukkig. De arrestatie en vervolging door de CCP heeft dit alles echter allemaal veranderd …

Dutch movie 2019 ‘Een jeugd vol bloedige tranen’ Getuigenissen van christenen

Lees verder Wie heeft een oorspronkelijk gelukkig christelijk gezin gebroken?

De moeilijke weg van een Chinese christen in het geloof in God

Durf je het volgende feit te geloven als je in een democratisch land woont?
Alleen al vanwege het geloof in God en het nemen van het juiste pad in het leven, wordt een 17-jarig meisje door de CCP-politie overvallen met een aanklacht tegen een “politieke gevangene”. Ze wordt samen met moordenaars en andere criminelen door de straten geparadeerd en op die manier wordt zij met de spot en laster van iedereen geconfronteerd. Ze is een normaal lid van Chinese christenen. Ze gelooft in God in China, hoewel haar recht om in vrijheid te geloven werd ontnomen, haar recht op overleven werd ontnomen, haar persoonlijkheid werd beledigd, vertrouwt ze volledig op de leiding van Gods woord en leert de kwade essentie van de CCP kennen. Ze heeft een klinkende getuigenis voor God gegeven! Bekijk de christelijke film ‘Gebrandmerkt’ om de status van het Chinees geloof te kennen.

Christelijke documentaire ‘Gebrandmerkt’ 28 jaar bloedige, hartverscheurende vervolging door de CCP (Nederlandse Ondertitels)

Lees verder De moeilijke weg van een Chinese christen in het geloof in God