Hoe moeten we ‘Zalig zijn de armen van geest’ begrijpen?

In een van mijn dagelijkse devoties las ik dat de Heer Jezus heeft gezegd: “Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen” (Matteüs 5:3). Ik legde de Bijbel neer en begon daarover na te denken: De Heer heeft de armen van geest lief en Hij zegent hen, en aan hen is het koninkrijk van de hemel. Maar wat voor mensen zijn de armen van geest? Zijn de armen van geest degenen die naar buiten toe nederig en vriendelijk lijken en liefhebbend tegenover anderen? Daar dacht ik een hele poos over na, maar ik vond geen licht, en ik dacht er tot in de middag over door, toen ik toevallig een bijeenkomst had waar ik deze kwestie met mijn broeders en zusters kon bespreken en onderzoeken.

lees verder