Is de Heer Jezus alleen barmhartig en liefdevol?

Wanneer we het over de Heer Jezus hebben, denken we allemaal aan Zijn grenzeloze liefde voor ons; Hij kwam persoonlijk naar de wereld om de mensheid te redden en werd als onschuldig Mens aan het kruis genageld, een daad die een volledige manifestatie is van Zijn liefde voor heel de Mensheid. De Bijbel zegt: “Dankzij de liefdevolle ​barmhartigheid​ van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de ​vrede” (Lucas 1:78–79). Elke christen die de redding van de Heer aanvaardt, geniet van de overvloedige genade die Hij ons schenkt en we ervaren de vrede en vreugde die Hij ons brengt. Daarom geloven veel mensen dat de gezindheid van de Heer Jezus eeuwig liefdevol en genadig is.

lees verder