Hoe Gods stem te onderscheiden om de terugkeer van de Heer te verwelkomen

Bijbelverzen ter referentie:

Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Joh. 10:27).

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Joh. 16:12-13).

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt” (Openb. 2:7).

Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van ​David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen” (Openb. 5:5).

lees verder

Bijbeltekst van de dag – Het oordeel moet beginnen met het huis van God

Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God;

– 1 Petrus 4:17

Gedachten over het vers van vandaag …

Uit dit vers zien we dat de wederkomst van de Heer in de laatste dagen is om het oordeelswerk uit te voeren dat begint bij het huis van God. Veel broeders en zusters in de Heer kunnen vragen, zal de Heer ons niet direct opnemen in het koninkrijk van de hemel als Hij terugkeert in de laatste dagen? Waarom moet Hij het oordeelswerk nog doen? In feite is Gods oordeelswerk in de laatste dagen het werk van het zuiveren van de mens en het vervolmaken van de mens. God zei ooit “Wees heilig, want Ik ben heilig” (1 Petrus 1:16). “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan” (Openbaring 22:14).

lees verder

Bijbelteksten over het huwelijk en liefde – Maak je huwelijk veel gelukkiger

Het huwelijk is een belangrijk kruispunt in ons leven. Iedereen verlangt naar een gelukkig huwelijk. Kent u de oorsprong van het huwelijk? Wanneer u conflicten hebt met uw partner of wanneer uw partner iets doet dat u pijn maakt, hoe kunt u dan het geschil oplossen en uw partner vergeven? Wanneer het leven moeilijk wordt, hoe kunnen echtgenoten elkaar dan aanmoedigen om door de tegenslag heen te komen? Wat moeten ze doen om te vertrouwen en het goed met elkaar kunnen vinden in plaats van elkaar te verdenken?

lees verder

Wil je het eeuwige leven ontvangen?

Wil je het eeuwige leven ontvangen? Weet je waar het leven vandaan komt? Hoe kunnen we het eeuwige leven ontvangen?
Laten we samen naar Gods woorden en hymne luisteren, dan kun je het antwoord ontvangen.

Dagelijkse woorden van God | Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven | Fragment 255

Als je echt de weg van het eeuwige leven wilt verkrijgen en als je onverzadigbaar bent tijdens je zoektocht ernaar, beantwoord dan eerst deze vraag: waar is God vandaag? Misschien zul je antwoorden dat God in de hemel woont, natuurlijk – Hij zou toch niet in je huis wonen, of wel? Misschien zou je kunnen zeggen, God leeft overduidelijk in alles wat er is. Of je zou kunnen zeggen dat God in ieders hart leeft, of dat God in de spirituele wereld is. Ik ontken niets van dit alles, maar ik moet de kwestie verhelderen. Het is niet helemaal correct om te zeggen dat God in het hart van de mens leeft, maar het is ook niet helemaal onjuist. Dat is omdat er, onder hen die geloven in God, mensen zijn met een waar geloof en mensen met een vals geloof. Er zijn er die God goedkeurt en die Hij afkeurt, er zijn er die Hem behagen en die Hij verafschuwt en er zijn er die Hij volmaakt maakt en die Hij uitroeit. En dus zeg ik dat God slechts in het hart van een paar mensen woont en deze mensen zijn ongetwijfeld degenen die waarlijk in God geloven, die God goedkeurt, die Hem behagen en die Hij volmaakt maakt. Zij zijn degenen die door God worden geleid. Omdat ze door God worden geleid, zijn zij de mensen die Gods weg naar het eeuwige leven al hebben gehoord en gezien. Degenen met een vals geloof in God, die niet door God zijn goedgekeurd, die door God worden veracht, die door God worden uitgeroeid – zij zullen zeker door God worden verworpen, zullen zeker zonder weg van het leven blijven en zullen zeker onwetend blijven van waar God is. Degenen in wiens harten God leeft daarentegen, weten waar Hij is. Zij zijn het volk aan wie God de weg van het eeuwige leven schenkt en zij zijn degenen die God volgen. Weet jij nu waar God is? God is zowel in het hart van de mens als aan zijn zijde. Hij is niet alleen in de geestelijke wereld en boven alle dingen, maar zelfs meer nog op de aarde waar de mens op bestaat. En zo heeft de komst van de laatste dagen de stappen van Gods werk naar een nieuw territorium verlegd. God heeft de soevereiniteit over alle dingen in het universum en Hij is de steunpilaar van de mens in zijn hart en bovendien bestaat Hij onder de mensen. Alleen op deze manier kan Hij de weg van het leven tot de mensheid brengen en de mens op de weg naar het leven leiden. God is naar de aarde gekomen en leeft onder de mensen, zodat de mens de weg van het leven kan verkrijgen en zodat de mens kan bestaan. Tegelijkertijd beveelt God ook alles wat er in het universum is, zodat alles kan samenwerken onder Zijn management onder de mensen. En dus, als je alleen de leer erkent dat God in de hemel en in het hart van de mens is en toch de waarheid van Gods bestaan onder de mensen niet erkent, dan zul je nooit het leven verkrijgen en zul je nooit de weg van de waarheid verkrijgen.

Lees verder Wil je het eeuwige leven ontvangen?