Bijbeltekst van de dag – Jesaja 54:10

Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.

– Jesaja 54:10

Gedachten over het vers van vandaag …

Uit dit vers kunnen we Gods liefde en zorg voor de mensheid zien. Gods liefde is altijd geweest met degenen die Hij van plan is te redden, zodat ze vrede hebben. Sinds God de mensheid heeft geschapen, heeft Hij hen stilzwijgend liefgehad, voorzienend in hun behoeften en geleid tot de dag van vandaag. Hoewel wij mensen steeds opstandiger en resistenter tegen God zijn, en Hem zelfs verloochenen nadat wij gecorrumpeerd zijn door Satan, neemt Zijn redding en liefde voor ons nooit af vanwege onze ongehoorzaamheid. Bijvoorbeeld, toen de vleesgeworden God het werk van verlossing deed in het tijdperk van genade, werd Hij door het Joodse volk weerstaan, veroordeeld en verworpen. De Here Jezus gaf echter niet op met het redden van de mensheid vanwege hun veroordeling en verwerping. In plaats daarvan was Hij bereid om gekruisigd te worden om de mensheid van de zonden te verlossen. In de laatste dagen wordt God weer vlees en heeft alle waarheid uitgedrukt om de mensheid te zuiveren en te redden, en heeft het werk van oordeel gedaan, beginnend met het huis van God om de mens te reinigen en te vervolmaken. God doet dit zodat de mensheid zich van de zonde kan bevrijden, verlossing kan bereiken en door Hem kan worden verkregen. Sinds Gods evangelie van de laatste dagen zich begon te verspreiden, werd het weerstaan, veroordeeld en verworpen door de CCP-regering en de religieuze wereld. God vernietigt de mensheid echter niet vanwege hun rebellie en weerstand. In plaats daarvan werkt Hij om de mensheid te redden met de allerhoogste liefde en grote tolerantie, wachtend op degenen met een hart en een geest om terug te keren. Precies zoals God zegt, “God had de mens geminacht, omdat de mens vijandig tegenover Hem stond, maar in Zijn hart bleven Zijn zorg, aandacht en barmhartigheid voor de mens onveranderd. Zelfs toen Hij de mensheid vernietigde, bleef Zijn hart onveranderd. Toen de mensheid vol verdorvenheid en tot op zekere hoogte ongehoorzaam aan God was, moest God vanwege Zijn gezindheid en Zijn wezen en in overeenstemming met Zijn beginselen deze mensheid wel vernietigen. Maar vanwege Gods wezen had Hij nog steeds medelijden met de mensheid en wilde Hij de mensheid zelfs op verschillende manieren verlossen, zodat ze konden blijven leven. In plaats daarvan verzette de mens zich tegen God en bleef hij ongehoorzaam aan God en weigerde Gods redding te aanvaarden, dat wil zeggen dat hij weigerde Zijn goede bedoelingen te aanvaarden. Het maakte niet uit hoe God hem riep, hem op dingen wees, hem van dingen voorzag, hem hielp of Zich verdraagzaam tegenover hem opstelde, de mens begreep of besefte het niet en schonk er geen aandacht aan. In Zijn pijn vergat God nog steeds niet de mens Zijn maximale verdraagzaamheid te tonen, in afwachting van het moment dat de mens zich zou omkeren. Nadat Hij Zijn grens had bereikt, deed Hij zonder aarzeling wat Hij moest doen. Met andere woorden, er was een specifieke tijdsperiode en proces vanaf het moment dat God het plan opvatte om de mensheid te vernietigen, tot het moment dat Hij officieel begon met Zijn werk om de mensheid te vernietigen. Dit proces had tot doel de mens de gelegenheid te bieden om te keren, en dat was de laatste kans die God de mens gaf. Wat deed God in deze periode voordat Hij de mensheid vernietigde? God getroostte zich veel moeite om de mens op dingen te wijzen en hem aan te sporen. Hoeveel pijn en verdriet Gods hart ook ervoer, Hij bleef Zijn zorg, aandacht en overvloedige barmhartigheid aan de mensheid schenken. Welke conclusie kunnen we daaruit trekken? Ongetwijfeld dat God werkelijk liefde voor de mensheid heeft en dat Hij daar niet slechts lippendienst aan bewijst. Zijn liefde is feitelijk, tastbaar en waarneembaar, niet namaak, onecht, bedrieglijk of aanmatigend. God maakt nooit gebruik van bedrog en creëert nooit valse beelden om mensen te laten inzien dat Hij beminnelijk is.

U bent van harte welkom ons ‘Bijbeltekst van de dag’ te gebruiken om uw spirituele leven te verrijken.

uit ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s