Amos 8:11 vermeld verlaten kerken in de laatste dagen: wat inspireert God ons?

Een vlaag herfst wind blies er doorheen en veegde de gevallen bladeren in de tuin op. Zittend bij het raam, fronste ik en dacht ik na over deze verzen, “Zie, de dagen komen […] dat ik voor een honger in het land zal zorgen. Geen honger naar brood en geen dorst naar water, maar om de woorden van Jehova te horen” (Amos 8:11), en “En ik heb u ook de regen onthouden, toen de oogsttijd nog drie maanden weg was. En ik heb het laten regenen op de ene stad maar niet laten regenen op de andere stad: op het ene stuk land viel regen en het stuk land zonder regen verdorde” (Amos 4:7). Uit dit vers blijkt dat God hongersnood zal veroorzaken in de religieuze wereld wanneer Zijn volgelingen allemaal afwijken van Zijn weg en niet langer Zijn woorden gehoorzamen. Dat wil zeggen, de verlatenheid van de kerk is door God ingesteld, maar wat is Gods wil hierachter? En welke inspiratie kunnen wij mensen van de laatste dagen verkrijgen? Met dit in gedachten kwam ik voor de Heer, bad en zocht Hem. Nadat ik de Bijbel en enkele spirituele boeken had geraadpleegd, was het raadsel in mijn hart eindelijk opgelost.

lees verder

Huwelijk van een christen: toen haar man wilde scheiden

Noot van de redactie: Sterk beïnvloed door liefdesromans en de soapsterren verlangt Jiao naar een gelukkige, perfecte liefde en wil ze oud worden met haar enige echte liefde. Maar de dingen gaan niet zoals ze hoopte en snel nadat ze trouwt gaat haar man wereldse trends volgen en heeft een affaire. Wanneer ze hier achter komt stort Jiao bijna in en probeert twee keer tevergeefs zelfmoord te plegen. Daarna komt Gods redding tot Jiao en ontdekt ze in Gods woorden de onderliggende oorzaak van al haar pijn. Dan wordt ze bevrijd uit haar pijnlijke huwelijk, begint de waarheid na te streven en start een nieuw leven.

Jiao zat bij het raam en keek met een gevoel van opluchting naar de scheidingsakte in haar handen. Door Gods genade en redding was Jiao eindelijk bevrijd uit haar pijnlijke huwelijk. Ze keek vanuit haar raam uit over de straat en alles wat tussen haar en haar ex-man was voorgevallen ging door haar hoofd …

lees verder

Kan de weg veroordeeld door de CCP en religieuze leiders niet de juiste weg zijn?

Buiten het raam fladderden en wiegelden sneeuwvlokjes in de wind als wilgenkatjes, en een rij pijnbomen stond statig onder een deken van zilverwit. Door het beslagen raam kon vaag gezien worden hoe Zhong Ming kletste met zijn jongere broer, Zhong Cheng. Uit hun gezichtsuitdrukkingen leek Zhong Cheng kalm en beheerst, terwijl Zhong Ming bezorgd en angstig leek, want hij had ontdekt dat zijn jongere broer Bliksem uit het oosten had aanvaard.

Met een strenge uitdrukking op zijn gezicht zei Zhong Ming tegen zijn broer: “De CCP-regering en de hogere echelons en dominees en ouderlingen van de religieuze wereld veroordelen momenteel verwoed Bliksem uit het oosten. Hoe kon je je hiervan niet bewust zijn? En als de CCP-regering en dominees en oudsten het allemaal veroordelen, hoe kan het dan de ware weg zijn?” Zhong Ming klonk afkeurend.

lees verder

Door de betekenis van Gods naam te begrijpen, verwelkomde ik de terugkeer van de Heer

Waarom werd God eerst “Jahova” genoemd en vervolgens “Jezus”?

Toen ik klein was, ging ik met mijn grootmoeder naar bijeenkomsten in de kerk. Ook kwamen onze buren dan bij ons thuis om mij verhalen uit de Bijbel te vertellen. Ze zeiden me dat Gods naam Jehova was en dat ik de naam Jehova altijd kon aanroepen als ik een probleem had. In mijn kinderlijke onwetendheid kwam ik dus te weten dat Gods naam Jehova was. Mijn kleuterschool was een christelijke school, en de leerkracht zei daar dat Gods naam Jezus was; ook zei ze dat we altijd konden bidden tot de naam Jezus, wanneer we een of ander probleem hadden. Op dat ogenblik dacht ik bij mijzelf: is Gods naam niet Jehova? Hoe komt het dan dat Hij nu Jezus wordt genoemd? Wat is het verband tussen Jehova en Jezus? Toen ik opgroeide, las ik in het Oude Testament: “Jehova … is voor eeuwig mijn naam en dit is mijn gedenkteken voor alle generaties” (Exodus 3:15). Toch vermeldt het Nieuwe Testament: “Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt” (Handelingen 4:12). Daardoor verkeerde ik in verbijstering en dacht ik: het Oude Testament zegt dat we voor altijd moeten vasthouden aan de naam van Jehova, dus waarom staat er dan in het Nieuwe Testament dat we alleen gered kunnen worden door de naam van de Heer Jezus? Ik voelde me heel verward en wist niet of ik moest bidden tot de naam Jehova of tot de naam van de Heer Jezus, toen ik mijn gebeden deed. Na deze periode van verwarring besloot ik dat ik eerst zou bidden tot de naam Jehova, dat ik vervolgens de Heer Jezus zou danken voor de genade die Hij mij verleende, en dat ik ten slotte de Heilige Geest zou vragen mij te leiden. Ik dacht: als ik al deze namen gebruik in mijn gebeden, dan zal op zijn minst één daarvan juist zijn. Maar nadat ik dit een tijdje had gedaan, voelde ik me nog steeds verward. Ik dacht: er is maar één God; waarom is Gods naam dan het ene moment Jehova en het volgende moment Jezus? Welke is de ware naam van God?

lees verder

De Schepper drukt Zijn ware gevoelens voor de mensheid uit

Gods zegt: “Dit gesprek tussen Jehova God en Jona is ongetwijfeld een uiting van de ware gevoelens van de Schepper voor de mensheid. Aan de ene kant informeert het mensen over het begrip van de Schepper van de hele schepping onder Zijn bevel; zoals Jehova God zei: “Waarom zou ik dan die grote stad Nineve niet sparen? Daarin wonen meer dan honderdtwintigduizend mensen die het verschil tussen rechts en links niet weten. Bovendien is er ook nog veel vee.” Met andere woorden, Gods begrip van Nineve was verre van oppervlakkig. Hij kende niet alleen het aantal levende wezens in de stad (inclusief mensen en vee), Hij wist ook hoeveel er geen onderscheid kenden tussen hun rechter- en linkerhand − dat wil zeggen, hoeveel kinderen en jongeren aanwezig waren. Dit is een concreet bewijs van Gods uitstekende begrip van de mensheid. Aan de andere kant informeert dit gesprek mensen over de houding van de Schepper ten opzichte van de mensheid, dat wil zeggen het gewicht van de mensheid in het hart van de Schepper. Het is net zoals Jehova God zei: “Jij hebt medelijden gehad met de wonderboom, waar je niets voor hebt hoeven doen. Die groeide vanzelf in één nacht op en is ook in één nacht vergaan. Waarom zou ik dan die grote stad Nineve niet sparen?” Dit Zijn Jehova’s verwijtende woorden jegens Jona, maar ze zijn allemaal waar.

lees verder