Dutch gospel film 2019 ‘Langverwacht geluk’ Het ware getuigenis van een christen

Teneinde genoeg geld te verdienen om een goed leven te kunnen leiden, werken Ding Ruilin en haar man keihard om een bedrijfje te kunnen beheren. Maar dankzij de uitbuiting en de misbruikpraktijken van de CCP-overheid blijven ze zwaar in de schulden zitten en worden ze gedwongen in het buitenland te gaan werken. Om extra geld te verdienen neemt Ding Ruilin twee banen aan. De zware last van haar werk en de onverschilligheid van de mensen om haar heen doen haar beseffen dat het leven voor geld slechts tot pijn en uitzichtloosheid leidt. In deze periode van lijden en verwarring komt ze Lin Zhixin tegen, een klasgenote van de middelbare school. Tijdens hun gesprekken begint Ding Ruilin in te zien dat Lin Zhixin diepe inzichten heeft verworven door haar geloof in God. In de aanwezigheid van God ervaart ze spirituele rust en geluk en leeft ze een ontspannen en moeiteloos leven. Daardoor ontstaat bij Ding Ruilin de behoefte om ook in God te gaan geloven. Om nog meer geld te verdienen nemen Ding Ruilin en haar man kort daarna een restaurant over, maar als gevolg van haar langdurige vermoeidheid wordt Ding Ruilin uiteindelijk ernstig ziek en ze loopt daardoor het risico verlamd te raken. Door de beproevingen van haar ziekte begint Ding Ruilin na te denken over haar leven. Waar zou een mens voor moeten leven? Moet je je leven echt opofferen aan rijkdom en beroemdheid? Is dat het wel waard? Kan geld iemand helpen om leegheid en ellende te ontvluchten? Kan het mensen behoeden voor de dood? Dankzij de gesprekken met haar zusters over het woord van God is Ding Ruilin goed in staat om de antwoorden te vinden op deze levensvragen. Ze ontdekt nu wat het belangrijkste is om na te streven in het leven en eindelijk ervaart ze spirituele bevrijding. Dankzij het pad dat Gods woord haar wijst, vindt Ding Ruilin eindelijk geluk in het leven…

uit ‘Online Bijbelstudie

Krijg een goed huwelijk door Gods regeling gehoorzamen

Toen Jingyu twee maanden oud was, werd ze weggegeven aan een ander gezin om in op te groeien. Haar adoptieouders behandelden haar als hun eigen dochter en haar twee adoptiebroers hielden ook veel van haar. Toen ze wist hoe de wereld in elkaar zat, vertelde haar adoptiemoeder haar wiens kind ze was. Hoewel Jingyu wist dat ze geen biologisch kind was van haar adoptieouders, was ze blij dat haar adoptiemoeder en -familie haar goed behandelden. Daarom was ze vastbesloten haar adoptieouders in haar jeugd met het respect van een kind te behandelen. De adoptieouders hielden veel van Jingyu. Ze zeiden ook vaak tegen Jingyu: “Als je oud genoeg bent, maak ik je tot mijn schoondochter.” Maar Jingyu schonk geen aandacht aan deze woorden omdat ze toen nog te jong was.

Toen Jingyu 16 jaar oud was, wilde haar adoptiemoeder dat ze zich zou verloven met haar jongere adoptiebroer Junjie. Maar Jingyu had Junjie altijd behandeld als haar eigen broer. Hoe konden een broer en zus met elkaar trouwen? Jingyu was het er niet mee eens, maar haar adoptiemoeder begon te huilen en zei dat ze niet verwachtte dat Jingyu ongehoorzaam zou zijn nadat zij haar zo lang had opgevoed. Jingyu was radeloos, dus vertelde ze Junjie over de situatie. Junjie zei: “Je kunt doen alsof je het verzoek van onze moeder inwilligt, en dan neem ik je later mee naar een andere plaats om te werken. Dan kun jij een man zoeken die je leuk vindt, en kan ik ook op zoek naar een meisje dat mij bevalt. Als ik ga trouwen, heeft onze moeder geen reden om je te vragen met mij te trouwen. We zullen voor altijd broer en zus zijn en onze moeder zal niet bedroefd zijn. Zal dan niet voor ons allemaal het beste zijn?” Jingyu vond dat een redelijk idee van haar broer en voldeed aan het verzoek van haar moeder.

lees verder

Kunnen zij die gered zijn door geloof Gods koninkrijk binnengaan

Sommige christenen geloven dat zolang ze de redding van de Heer Jezus aan het kruis aanvaarden, ze de Heer verbaal erkennen en in hun hart in Hem geloven, ze gered zijn en ze het hemelse koninkrijk zullen kunnen betreden. Er is ook een Bijbelse basis voor deze overtuiging: “Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered” (Romeinen 10:9–10). Daarom geloven ze des te sterker dat zij die door het geloof gered zijn, het hemelse koninkrijk kunnen betreden. Sommige christenen blijven echter verward; zij vragen zich af, aangezien we boos kunnen worden en elke dag ons geduld met mensen kunnen verliezen, zo erg dat we zelfs voor onze familieleden niet eens genoeg verdraagzaamheid en geduld kunnen opbrengen, en we in ons dagelijks leven leugens kunnen vertellen om anderen te misleiden, of zulke mensen, die in zonde leven, het koninkrijk van God kunnen betreden? Laten we dit onderwerp vandaag bespreken.

lees verder

Bijbeltekst van de dag – 1 Johannes 5:3

Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.

– 1 Johannes 5: 3

Gedachten over het vers van vandaag …

Degenen die echt van God houden, kunnen zich houden aan Zijn geboden, Zijn woorden gehoorzamen, aandacht tonen voor Zijn wil, en in alle dingen volgens Zijn vereisten beoefenen. Als we niet van God houden, zullen we voelen dat Gods eisen te hoog zijn en dat het moeilijk is om zich te houden aan Zijn geboden en Zijn woorden te beoefenen. Degenen die echt van God houden, denken dat het gemakkelijk is om zich te houden aan Gods geboden en zijn woorden te beoefenen. Net zoals de plichtmatige affectie van een kind voor zijn ouders. Een plichtsgetrouw kind kan de woorden van zijn ouders gehoorzamen, dingen doen volgens hun eisen en begrijpen dat alles wat ze doen goed voor hem is. Een kind moet plichtsgetrouw zijn jegens zijn ouders, wat zijn verantwoordelijkheid is.Als een kind geen respect toont aan zijn ouders, dan houdt hij zich niet aan hun woorden en houdt hij hun woorden niet in gedachten. Het kan worden gezien dat het al dan niet iemand kan houden aan de geboden en het al dan niet iemand Gods woorden kan beoefenen de standaardzijn om te beoordelen of hij al dan niet van God houdt. God zegt: “als je gelooft in God, moet je van Hem houden. Als je alleen in God gelooft, maar niet van Hem houdt, de kennis van God niet hebt verkregen en nooit van God hebt gehouden met een waarachtige liefde die vanuit je binnenste komt, dan is je geloof in God vruchteloos. Als je in God gelooft, maar niet van Hem houdt, dan leef je tevergeefs en dan leid je het meest armzalige leven dat er bestaat. Als je je hele leven lang nooit van God hebt gehouden of Hem hebt behaagd, wat is dan de zin van je leven? En wat is dan de zin van je geloof in God? Is dat geen verspilde energie?”

uit ‘Online Bijbelstudie’

Bijbeltekst van de dag 2019: Brengt je nieuwe verlichting

Westerse geleerden rechtvaardigen onderdrukking van religie niet. CCP-poging werkt averechts.

Sinds de CCP aan de macht is, heeft deze partij geen mogelijkheid onbenut gelaten om religieuze groeperingen op meedogenloze wijze te onderdrukken en uit te roeien. Daartoe heeft men doelbewust schandalen uitgelokt. In de afgelopen paar jaar heeft de CCP zijn kwaadaardige invloed ook in andere landen laten gelden. In het zogeheten ‘red-titled’ document, The Key Work in 2017 of Henan Provincial 610 Office, dat op 31 maart 2017 verscheen, staat: “Mobiliseer invloedrijke Amerikaanse en westerse deskundigen, wetenschappers, journalisten en vaderlandslievende toonaangevende personen in de emigrantenwereld om in het buitenland gunstige mediacommentaren te genereren.” In juni en september 2017 hield de CCP een tweetal internationale academische anti-sektecongressen in respectievelijk Henan en Hongkong. De Italiaanse professor sociologie Massimo Introvigne, stichter en hoofd van het Center for Studies on New Religions (CESNUR) was voor beide congressen als prominent deskundige uitgenodigd. Hij legt hier uit hoe de CCP geloofsovertuigingen bestrijdt onder het mom van het uitbannen van sekten.

uit ‘Online Bijbelstudie

Hoe sterk beïnvloeden de Tien Geboden die 3500 jaar geleden zijn uitgevaardigd de mensheid van vandaag?

Notitie van de redacteur: 3500 jaar geleden gebruikte God Mozes om de tien geboden uit te vaardigen, die de vroege Israëlieten in hun leven op aarde leiden. Nadat kwamen de wetten tot stand. Deze geboden en wetten waren de vroegste gedetailleerde voorwaarden om de mensheid te leiden over hoe te leven, om menselijk gedrag te reguleren en morele normen te meten. Ze waren ook de eerste basis en richtlijnen om de zondigheid van gedrag te bepalen. Vandaag is het gemakkelijk in te zien dat veel moderne wettelijke bepalingen en juridische concepten diepgaand zijn beïnvloed door deze wetten. Moord, verkrachting, diefstal, smaad en verduistering werden bijvoorbeeld vastgesteld als misdaden gebaseerd op de tien geboden. In de loop van duizenden jaren zijn de vroege tien geboden geëvolueerd tot de wetten van elke natie vandaag. En hoe beïnvloeden de Tien Geboden ons de mensheid precies? Lees dit artikel nu, waarvan u het antwoord zult vinden.

Lees verder

Wat betekent: “Opgenomen worden vóór de rampen”? Wat betekent: “Tot overwinnaars gemaakt worden vóór de rampen”?

Hallo, broeder en zusters van Spiritual Q&A

We zitten nu in de laatste fase van de laatste dagen, ik heb in het nieuws gezien dat allerlei rampen toenemen in aantal en omvang, en of ik al dan niet kan worden opgenomen vóór de rampen en tot een overwinnaar kan worden gemaakt vóór de rampen zijn belangrijke kwesties voor mij. Mijn mening over deze twee vraagstukken is dat we overwinnaars kunnen worden, zolang we maar vasthouden aan de naam van de Heer, wat er ook gebeurt, hard werken voor de Heer en niet terugkeren als we door allerlei tegenslagen gaan. En wanneer de rampen komen kunnen we worden opgenomen in de hemel om de Heer te ontmoeten en van Zijn belofte te genieten. Maar sommigen hebben mijn mening in twijfel getrokken en zeggen dat sommige mensen dit nu hebben bereikt en dat bovendien de rampen in omvang toenemen en dat er al veel soorten rampen zijn gebeurd, en dat er toch nog niemand is gezien die naar de hemel wordt gebracht. Betekent opgenomen worden echt dat je wordt opgenomen in de hemel? En is het zo eenvoudig om een overwinnaar te worden, dat iemand een overwinnaar wordt door alleen deze dingen te bereiken? Ik begrijp dit niet helemaal, dus ik wil graag jullie mening vragen. Ik kijk uit naar jullie antwoord!

Met vriendelijke groet,

Xiao Xiao

lees verder