Wat is echte verlossing?

Hallo broeders en zusters van Geestelijke Vraag & Antwoord:

Zoals bekend is bij ons gelovigen, heeft de Heer Jezus een fase in het werk van het redden van de mensheid uitgevoerd. De predikanten en ouderlingen prediken vaak dat we gered zijn zolang we de Heer Jezus met onze mond erkennen en in ons hart in Hem geloven. Net als de Bijbel zegt: “Als uw mond belijdt dat ​Jezus​ de ​Heer​ is en uw ​hart​ gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw ​hart​ gelooft, zult u ​rechtvaardig​ worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered” (Romeinen 10:9–10). Dus zij geloven dat zolang we de naam van de Heer erkennen, aan de Heer belijden en berouw tonen, we gered zijn. En als we eenmaal gered zijn, zijn we voor eeuwig gered. Onlangs hoorde ik echter dat sommige broeders en zusters die naar buiten gegaan waren om naar preken te luisteren zeggen dat geloven in de Here Jezus alleen betekent dat hij  Zijn verlossing ontvangt en zijn zonden worden vergeven, maar niet dat men echt gered wordt. De broeders en zusters in onze kerk zoeken en bespreken vaak wat echte redding is, maar we hebben geen zeker antwoord daarop. En ik begrijp het nog steeds niet. Dus ik vraag me af hoe jij het verstaat. Ik zie uit naar je antwoord!

Hoogachtend,

Kewang

lees verder