Bijbeltekst van de dag – Weet je het? Alleen God kan ons redden van pijn

De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, koph Hij verlost de verbrijzelden van geest.

– Psalmen 34:19

Gedachten over het vers van vandaag …

Uit dit vers kunnen we zien dat God ons in moeilijkheden genadig is en dat alleen God ons kan redden van pijn. Omdat we leven onder het domein van Satan en worden geteisterd en gekweld door het, voelen we verdriet en pijn in onze harten. Alleen God heeft genade met ons en kan ons redden. In ons werkelijke leven, leven we een vermoeiend leven vanwege onbeduidende familiezaken, stress op het werk, complexe interpersoonlijke relaties met onze familie en vrienden, en meer. En we leven ook in zonde door te klauteren naar roem en winst. Dit verontrust niet alleen onszelf maar brengt ook pijn naar anderen. Alleen als we voor God komen, kunnen we de kans krijgen om los te breken van de banden van zonde en al het leed van het vlees en zo een vrij en ontspannend leven leiden.

lees verder