Bijbeltekst van de dag – Het brood Gods

Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft.

– Johannes 6:33

Gedachten over het vers van vandaag …

Uit de woorden van de Heer kunnen we zien dat het brood van God Zijn woorden zijn – het brood dat ons van leven voorziet. God zelf is leven. Het leven van God verwijst naar Zijn woorden. God schenkt Zijn woorden aan ons zodat we de weg van het leven van Hem kunnen verkrijgen. Veel mensen besteden echter geen aandacht aan het nastreven van de manier van leven om spirituele groei te hebben. In plaats daarvan streven ze naar vleselijke genietingen. Ik herinner me nog een vereiste van de Heer Jezus voor ons: “Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld” (Johannes 6:27) We weten allemaal dat voedsel alleen de behoeften van het menselijk lichaam kan bevredigen. Het maakt niet uit hoeveel voedsel we eten, de leegte in onze geest kan niet worden bevredigd.

Maar de woorden die door God zijn verleend, kunnen ons het eeuwige leven brengen. Dit maakt ons duidelijk dat het cruciaal is om veel van Gods woorden te lezen en te beoefenen volgens Zijn woorden. Dit is het enige pad voor ons om het leven te verkrijgen. Precies zoals God zegt: “De weg van het leven is niet iets dat iedereen zomaar kan bezitten en het is ook niet gemakkelijk door iedereen te verkrijgen. Dat komt omdat het leven alleen van God kan komen, dat wil zeggen, alleen God Zelf bezit het wezen van het leven, er is geen weg van het leven zonder God Zelf en dus is alleen God de bron van leven en de altijd stromende bron van levend water van leven.

uit ‘Online Bijbelstudie’

Bijbeltekst van de dag: Leesmateriaal voor stille tijd