Weet je waarom de Heer Jezus de sabbat niet heeft gehouden?

De Heer Jezus ging met zijn discipelen door het korenveld

Lees de speciale pagina “Dagelijkse Bijbel” om jouw spirituele toewijding te verrijken en dichter bij God te komen.

Op een dag las ik de Bijbel, zag ik in de bijbel staat:

Ik vroeg me af: waarom wist de Heer Jezus dat de Farizeeën de wet vasthielden, maar dat Hij Zijn discipelen meenamen op de sabbat naar buitenn? Is het niet gemakkelijk dat iets door Farizeeën werd gegrepen wat tegen Hem gebruikt en werd belasterden? Waarom had de Heer Jezus zo gedaan? Deze vraag maakte me in de war.

Lees verder Weet je waarom de Heer Jezus de sabbat niet heeft gehouden?

Wat is de waarheid hierachter?

Het verkondigen van Gods evangelie is de meest rechtvaardige zaak onder de mensen. Maar weet je dat, sommige mensen denken dat degenen die het huis verlaten om het evangelie te verkondigen en zich toewijden aan de Heer, dat dat soort mensen hun familie in de steek laten. Waarom zeggen ze zo? Wat is de waarheid hierachter? In deze programma werd professor Massimo Introvigne de oprichter en directeur van het Italiaanse Centrum voor Opkomende Religies uitgenodigd om deze kwestie te analyseren en te bespreken, om de waarheid te onthullen, blijven op de hoogte!

Massimo Introvigne | Deel 1: Hoe de Chinese overheid christenen vervolgt – leugens en geweld Het is algemeen bekend dat de Chinese Communistische Partij (CCP) aan de macht kwam door leugens en geweld, en dat de CCP haar macht eveneens door leugens en geweld wil vasthouden. Slechts door leugens, geweld en moord blijft de CCP aan de macht. De CCP draagt het atheïsme uit en beschouwt religie als spiritueel opium voor het volk. Christenen verkondigen het evangelie en getuigen voor God om de wil van God uit te voeren, maar de CCP veroordeelt dergelijke rechtvaardige daden als het in de steek laten en doen uiteenvallen van gezinnen, en sluit christenen op basis van allerlei valse beschuldigingen op. Op het vasteland van China lijden christenen van allerlei huiskerken, met name de CAG, onder wrede onderdrukking en vervolging vanwege hun geloof. In sommige gevallen leidde dat tot invaliditeit of zelfs de dood. Veel christenen zijn in ballingschap gegaan en verloren huis en haard, terwijl hun gezinnen uiteenvielen. Zo zijn talloze christelijke gezinnen verwoest! In deze aflevering hebben we professor Massimo Introvigne uitgenodigd, een Italiaans hoogleraar en deskundige op het gebied van nieuwe religieuze stromingen en oprichter en directeur van het Centrum voor Onderzoek naar Nieuwe Religies. We zullen met hem bespreken waarom de CCP De Kerk van Almachtige God onderdrukt en vervolgt, of de aantijgingen van de CCP jegens De Kerk van Almachtige God waar zijn, wie de hoofdschuldige is achter het uiteenvallen van christelijke gezinnen, enzovoort. De waarheid zal zo aan het licht komen, en het wrede, kwaadaardige en tegen God gerichte karakter van de CCP, die populariteit probeert te verwerven door het publiek te bedriegen en het recht te bestrijden, zal voor iedereen duidelijk worden.

Lees verder Wat is de waarheid hierachter?

Bijbeltekst van de dag – 1 Johannes 5:3

Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.

– 1 Johannes 5: 3

Gedachten over het vers van vandaag …

Degenen die echt van God houden, kunnen zich houden aan Zijn geboden, Zijn woorden gehoorzamen, aandacht tonen voor Zijn wil, en in alle dingen volgens Zijn vereisten beoefenen. Als we niet van God houden, zullen we voelen dat Gods eisen te hoog zijn en dat het moeilijk is om zich te houden aan Zijn geboden en Zijn woorden te beoefenen. Degenen die echt van God houden, denken dat het gemakkelijk is om zich te houden aan Gods geboden en zijn woorden te beoefenen. Net zoals de plichtmatige affectie van een kind voor zijn ouders. Een plichtsgetrouw kind kan de woorden van zijn ouders gehoorzamen, dingen doen volgens hun eisen en begrijpen dat alles wat ze doen goed voor hem is. Een kind moet plichtsgetrouw zijn jegens zijn ouders, wat zijn verantwoordelijkheid is.Als een kind geen respect toont aan zijn ouders, dan houdt hij zich niet aan hun woorden en houdt hij hun woorden niet in gedachten. Het kan worden gezien dat het al dan niet iemand kan houden aan de geboden en het al dan niet iemand Gods woorden kan beoefenen de standaardzijn om te beoordelen of hij al dan niet van God houdt. God zegt: “als je gelooft in God, moet je van Hem houden. Als je alleen in God gelooft, maar niet van Hem houdt, de kennis van God niet hebt verkregen en nooit van God hebt gehouden met een waarachtige liefde die vanuit je binnenste komt, dan is je geloof in God vruchteloos. Als je in God gelooft, maar niet van Hem houdt, dan leef je tevergeefs en dan leid je het meest armzalige leven dat er bestaat. Als je je hele leven lang nooit van God hebt gehouden of Hem hebt behaagd, wat is dan de zin van je leven? En wat is dan de zin van je geloof in God? Is dat geen verspilde energie?”

uit ‘Online Bijbelstudie’

Bijbeltekst van de dag 2019: Brengt je nieuwe verlichting

Christelijk lied ‘Gods liefde omringt mijn hart’ (Nederlandse Gospel)

Christelijk lied ‘Gods liefde omringt mijn hart’ (Nederlandse Ondertiteling)

De zon van gerechtigheid rijst op in het oosten.
Oh God! Uw glorie vult de hemel en aarde.
Mijn mooie geliefde, uw liefde omringt mijn hart.
Degenen die de waarheid zoeken – zij houden van God, allen tezamen.
In de vroege ochtend, hoewel ik alleen opsta, is er vreugde in mijn hart als ik nadenk over Gods woorden. Zijn tedere woorden, als van een liefhebbende moeder; Zijn woorden van oordeel, streng als het berispen van vader.
Ik hou van niets anders in de wereld, met mijn hele hart hou ik alleen van Almachtige God.
Ah hee, ah hee,
ah hee, ah hee.
Ik hou van niets anders in de wereld, met mijn hele hart hou ik alleen van Almachtige God.

Lees verder