De waarheid kan de richting en het doel wijzen hoe als mens te leven

In Psalm van de Bijbel staat: “Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad” (Psalm 119:105). Gods woord is de waarheid en wijst de richting waarop we vooruit moeten gaan. Net zoals in het Tijdperk van de Wet, was de mensheid in die tijd nog maar pas geborenen. Ze wisten niet hoe ze met mensen om moesten gaan of hoe ze God moesten aanbidden. God vaardigde wetten en geboden uit, zoals: geen afgoden te vereren, hun vader en moeder te eren, geen mensen te vermoorden, geen overspel te plegen, niet te stelen enz. Alle woorden die God beval zijn de waarheid. Deze waarheid laat mensen begrijpen wat zonde is, wat rechtvaartigheid is en hoe we God moeten aanbidden. Sindsdien hebben mensen principes geïmplementeerd in alle aspecten van het omgaan met en handelen met mensen. Alleen door deze geboden en wetten te volgen, kunnen we door God worden geprezen en gezegend, en niet door God worden veroordeeld.

Lees verder De waarheid kan de richting en het doel wijzen hoe als mens te leven

Er is een manier om arrogantie te verhelpen

Door Xiaoche, provincie Henan

Arrogantie is mijn essentiële zwakheid. In het verleden toonde ik regelmatig mijn gezindheid tot arrogantie, altijd dacht ik dat ik beter was dan anderen. Vooral wanneer ik artikelen aanpaste, of over het werk communiceerde met een collega, drong ik steeds mijn mening op en luisterde ik niet nederig naar de meningen van anderen. Mijn onkunde om op een harmonieuze manier samen te werken met mijn collega’s, leverde vaak problemen op tijdens het werk. Broeders en zusters brachten dit vaak bij mij ter sprake, en ook las ik regelmatig over hoe God de arrogante natuur van mensen blootstelt. Toch had ik nog geen werkelijk inzicht in mijn eigen natuur en wezen en ik kon deze dus ook nog niet werkelijk haten, steeds wanneer ik in een situatie terecht kwam die daartoe uitnodigde, verloor ik weer de controle. Nadien walgde ik er van, maar wat is geweest is geweest, dus het enige wat ik kon doen, was blijven proberen om te begrijpen. En dus gebeurde het telkens weer. Ik voelde me erg beschaamd en hulpeloos.

lees verder

Hoe de mentale leegte op te lossen

Er was eens een prins. Hij groeide op in het paleis en leidde een gemakkelijk leven met alles erop en eraan. Hij had elke dag plezier, omringd door bedienden. Dag na dag en jaar na jaar genietend van zo’n leven, voelde hij zich echter leeg in zijn hart. Op een dag dacht hij: ik leef een leeg leven. Het is saai. Hij besloot het paleis uit te gaan om te kijken hoe mensen buiten het paleis leefden en of ze echte vreugde voelden. Hij ging het paleis uit en liep door de straten. Hij zag dat verkopers er niet blij uitzagen omdat ze druk werkten en een herrie van lawaai maakten. Toen passeerde hij een veld en zag daar enkele mensen werken, bedekt met zweet, met hun gezichten naar de grond en hun rug naar de zon. Ze hadden helemaal geen vreugde. Hij liep verder en toen hoorde hij vreugdevol zingen in de buurt. Hij voelde zich verrast. Hij volgde de richting van het zingen en liep een huisje binnen, waar hij een schoenmaker zag werken terwijl hij een greppel neuriede. De prins voelde zich nog meer verrast en vroeg: “Waarom ben je zo blij?” De schoenmaker zei: “Ik verheug me in mijn Vader.” De prins voelde zich verward en zei: “Mijn vader is de koning, maar ik heb geen vreugde. Wie is je vader? Waarom verheug je je in je vader? ‘De schoenmaker zei:’ Je vader is geregeld door mijn vader. Mijn vader is God. Ik voel me vereerd voor mijn vader. Ik ben een zoon van God. Denk je niet dat ik blij ben? ‘De prins zei:’ Ach, eindelijk heb ik de bron van vreugde gevonden. Het komt eigenlijk van God. ‘Dus de prins begon God te aanbidden en had sindsdien een vreugdevol leven. Hij vond de zin van het leven en leefde niet langer in leegte.
Uit dit verhaal kunnen we zien dat de vrede en vreugde niet tot onze ziel kunnen worden gebracht door glorie, rijkdom en status in de wereld, en kan ook niet van onze ziel worden weggenomen door het leven van ontberingen in de wereld. Denk aan beroemdheden, beroemde mensen en geweldige mannen in de wereld: ze hebben zowel roem als fortuin en willen materieel niets, maar velen voelen zich nog steeds leeg. Sommigen nemen drugs, anderen plegen zelfmoord door van het dak te springen … Dus we kunnen zien dat materiële dingen de leegte in ons hart niet kunnen vullen, laat staan ons ware vrede en geluk brengen. Wij mensen zijn door God geschapen en alles van ons wordt geregeerd door God. Alleen als we God aanbidden en een liefde van God nastreven, kunnen we vrijheid in de geest voelen, vrede en vreugde verkrijgen die door God is geschonken, en niet langer in leegte en kwelling leven.

lees verder

Enkel door God te vinden kunnen we een gelukkig leven leiden

Noot van de redactie: Veel mensen jagen hun hele leven doelen als roem en gewin na, ondanks dat velen van ons getuige zijn geweest van situaties waarin anderen pijn en ellende moesten meemaken in een bittere strijd om roem en gewin. Maar slechts enkelen zijn ooit in staat zich te bevrijden uit de boeien van een onophoudelijke jacht naar roem en gewin. In het streven naar roem en gewin keren sommige mensen zich tegen hun eigen familie. Sommigen hebben zelfs de drang om te doden. Anderen jagen ze na ten koste van hun gezondheid en kampen met ziekte en kwalen ondanks het feit dat ze in de bloei van hun leven zijn. Weer anderen gaan, in dit streven, een crimineel leven leiden. Velen van ons gaan automatisch bij zichzelf te rade en vragen zich af: “Wat is het meest zinvolle om na te streven in ons leven? Kan het najagen van roem en gewin echt een vrijkaartje zijn naar geluk?” Om wat meer licht op deze vragen te schijnen, is May – die ooit al haar energie in een dergelijke strijd stak – hier om haar verhaal met ons te delen …

lees verder

De belangrijkste criteria voor het betreden van het Koninkrijk der hemelen

Vraag 13: Wij volgen het voorbeeld van Paulus en werken hard voor de Heer om het evangelie te verspreiden, van de Heer te getuigen en over de gemeenten van de Heer te waken, net zoals Paulus dat deed: “Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden” (2 Tim. 4:7). Is dit niet het volgen van de wil van God? Deze werkwijze zou moeten inhouden dat we in aanmerking komen om te worden opgenomen en het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, waarom moeten we dan Gods oordeelswerk en zuivering in de laatste dagen aanvaarden voordat we in het koninkrijk van de hemel gebracht kunnen worden?

Werken voor de Heer is de wil van God doen

lees verder

Bijbeltekst van de dag – 1 Johannes 5:3

Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.

– 1 Johannes 5: 3

Gedachten over het vers van vandaag …

Degenen die echt van God houden, kunnen zich houden aan Zijn geboden, Zijn woorden gehoorzamen, aandacht tonen voor Zijn wil, en in alle dingen volgens Zijn vereisten beoefenen. Als we niet van God houden, zullen we voelen dat Gods eisen te hoog zijn en dat het moeilijk is om zich te houden aan Zijn geboden en Zijn woorden te beoefenen. Degenen die echt van God houden, denken dat het gemakkelijk is om zich te houden aan Gods geboden en zijn woorden te beoefenen. Net zoals de plichtmatige affectie van een kind voor zijn ouders. Een plichtsgetrouw kind kan de woorden van zijn ouders gehoorzamen, dingen doen volgens hun eisen en begrijpen dat alles wat ze doen goed voor hem is. Een kind moet plichtsgetrouw zijn jegens zijn ouders, wat zijn verantwoordelijkheid is.Als een kind geen respect toont aan zijn ouders, dan houdt hij zich niet aan hun woorden en houdt hij hun woorden niet in gedachten. Het kan worden gezien dat het al dan niet iemand kan houden aan de geboden en het al dan niet iemand Gods woorden kan beoefenen de standaardzijn om te beoordelen of hij al dan niet van God houdt. God zegt: “als je gelooft in God, moet je van Hem houden. Als je alleen in God gelooft, maar niet van Hem houdt, de kennis van God niet hebt verkregen en nooit van God hebt gehouden met een waarachtige liefde die vanuit je binnenste komt, dan is je geloof in God vruchteloos. Als je in God gelooft, maar niet van Hem houdt, dan leef je tevergeefs en dan leid je het meest armzalige leven dat er bestaat. Als je je hele leven lang nooit van God hebt gehouden of Hem hebt behaagd, wat is dan de zin van je leven? En wat is dan de zin van je geloof in God? Is dat geen verspilde energie?”

uit ‘Online Bijbelstudie’

Bijbeltekst van de dag 2019: Brengt je nieuwe verlichting