Kunnen zij die gered zijn door geloof Gods koninkrijk binnengaan

Sommige christenen geloven dat zolang ze de redding van de Heer Jezus aan het kruis aanvaarden, ze de Heer verbaal erkennen en in hun hart in Hem geloven, ze gered zijn en ze het hemelse koninkrijk zullen kunnen betreden. Er is ook een Bijbelse basis voor deze overtuiging: “Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered” (Romeinen 10:9–10). Daarom geloven ze des te sterker dat zij die door het geloof gered zijn, het hemelse koninkrijk kunnen betreden. Sommige christenen blijven echter verward; zij vragen zich af, aangezien we boos kunnen worden en elke dag ons geduld met mensen kunnen verliezen, zo erg dat we zelfs voor onze familieleden niet eens genoeg verdraagzaamheid en geduld kunnen opbrengen, en we in ons dagelijks leven leugens kunnen vertellen om anderen te misleiden, of zulke mensen, die in zonde leven, het koninkrijk van God kunnen betreden? Laten we dit onderwerp vandaag bespreken.

lees verder