Welke is belangrijk tussen geld en leven?

Veel mensen zullen zeggen dat het natuurlijk de laatste is, want tenslotte, geld kan niet het leven kopen. Dat is al aangegeven door hoe veel feiten. Dit is uit mond van de mens, maar heeft de mens echt zo gedacht in het echte leven? Ik denk aan in de bijbel staat dat toen God Sodom zou vernietigen, de engelen Lot vertelden om stad te vluchten en lieten hem om niet terug te kijken om en om rechtdoor te gaan. Maar zijn vrouw heeft naar terug gekeken vanwege geld, dus werd zij een zoutzuil. Eindelijk ontsnapten alleen Lot en zijn twee dochters veilig uit de stad. In de bijbel staat ook een rijke man. Toen hij leefde, genot hij van een rijk materieel leven, aanbad hij God niet. Na zijn dood is hij in de poel van vuur hel gestraft. Zo’n pijn is niet beschreven door de woorden. Zoals Jezus zei:

In het leven, zijn we vaak ook ver weg van God vanwege geld en het genot van ons lichaam? In de bijbel wordt er opgenomen dat de grote rampen zullen komen in de laatste dagen. Als de rampen komen, kan geld echt ons redden? Ik deel twee passage woorden met vrienden.
God zegt: “Iemand put de energie van zijn leven uit door tegen het lot te vechten, brengt alle tijd door met proberen het gezin te voeden en wordt heen en weer geslingerd tussen rijkdom en status. Familie, geld en roem zijn de dingen die mensen koesteren; zij beschouwen deze als de meest waardevolle dingen in het leven. Alle mensen klagen over hun lot, maar toch verdringen ze de vragen die het belangrijkst zijn om te onderzoeken en te begrijpen: waarom de mens leeft, hoe de mens zou moeten leven, wat de waarde en betekenis van het leven is. Hun leven lang, hoeveel jaren dat ook mogen zijn, haasten ze zich om roem en welvaart te zoeken, tot hun jeugd is gevlucht, tot ze grijs en gerimpeld worden, tot ze zien dat roem en geluk iemands afglijden naar seniliteit niet kunnen stoppen, dat geld de leegte van het hart niet kan vullen, tot ze begrijpen dat niemand is vrijgesteld van de wet van geboorte, veroudering, ziekte en dood, dat niemand kan ontsnappen aan wat het lot voor ons in petto heeft.

Lees verder Welke is belangrijk tussen geld en leven?

Wat is de reden van de leegte van het leven van de mensheid?

Ik denk aan Gods woord: “De wereld in het hart van de mens die geen plaats voor God heeft is donker, leeg en hopeloos. […] Want zonder het leiderschap van God maakt het niet uit hoezeer leiders en sociologen hun hersenen laten kraken om de menselijke beschaving te behouden: het baat niet. Niemand kan de leegte in een mensenhart vullen want niemand kan de plaats innemen van het leven, en geen enkele sociale theorie kan de mens bevrijden van de leegte waaraan hij lijdt. Wetenschap, kennis, vrijheid, democratie, vrije tijd, comfort; deze zijn maar een tijdelijke verademing. Zelfs met deze dingen zal de mens onvermijdelijk zondigen en over de ongerechtigheden van de samenleving klagen. Deze dingen kunnen niet de hunkeringen en verlangens van de mens beperken om onderzoek te doen, omdat de mens door God gemaakt is en de zinloze opofferingen en zoektochten van de mens alleen maar meer onrust kunnen voortbrengen. De mens zal in een constante staat van angst leven, hij zal niet weten hoe hij de toekomst van de mensheid tegemoet kan treden, of hoe hij de weg naar de toekomst aan zal kunnen. De mens zal zelfs angst gaan voelen voor wetenschap en kennis, en nog banger worden van de leegte in zijn binnenste. In deze wereld, ongeacht of je in een vrij land woont of in een land zonder mensenrechten, ben je compleet machteloos om aan het lot van de mensheid te ontsnappen. Of je nu regeert of geregeerd wordt, je kunt echt niet ontsnappen aan het verlangen om het lot, de raadselen en de bestemming van de mensheid te onderzoeken. Nog minder ben je in staat te ontsnappen aan het verwarrende gevoel van leegte. Dit soort fenomenen, die gewoon zijn voor de gehele mensheid, worden door sociologen sociale fenomenen genoemd, maar geen groot mens kan naar voren treden om die problemen op te lossen. De mens is tenslotte maar een mens. De plaats en het leven van God kunnen door geen enkel mens vervangen worden. De mensheid heeft niet alleen behoefte aan een rechtvaardige samenleving waarin iedereen goed gevoed, gelijk en vrij is, maar ook aan de redding van God en Zijn levensvoorzieningen aan hen. Alleen wanneer de mens de redding van God en Zijn levensvoorzieningen ontvangt kunnen de benodigdheden, de drang om te onderzoeken, en de spirituele leegte van de mens worden opgelost.

Lees verder Wat is de reden van de leegte van het leven van de mensheid?

Weet u wat? Alleen God kan ons redden van lijden

gebed
  • De HEERE is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de verslagenen van geest.’ (Psalmen 34:18) Uit dit vers kunnen we Gods barmhartigheid voor de mens zien, alleen God kan ons redden van lijden.

God zegt: “De Almachtige heeft medelijden met deze mensen die zwaar lijden. Maar tegelijkertijd heeft Hij genoeg van die mensen die geen bewustzijn hebben omdat Hij al te lang heeft moeten wachten op een antwoord van de mensen. Hij verlangt ernaar om te zoeken, om je hart te zoeken en je geest. Hij wil je voedsel en water brengen en je doen ontwaken zodat je niet langer honger en dorst hebt. Als je moe bent en als je de leegte van de wereld begint te voelen, wees dan niet perplex en huil niet. Almachtige God, de Uitkijker, zal je komst op ieder moment verwelkomen.

Mensen leven onder de macht van Satan, en we zijn geleden en gemarteld door Satan. Er zijn veel smarten en pijn in ons hart. Alleen God heeft genade voor ons en kan ons redden van lijden. In het echte leven maken familie-kleinigheden, werkdruk, gecompliceerde interpersoonlijke relaties tussen familieleden en vrienden enz, ons erg moe zijn. We leven vaak in de zonde vanwege roem en fortuin en we zijn verdrietig en brengen pijn voor mensen om ons heen. Alleen we komen tot God, kunnen we ons ontdoen van de slavernij van zonde en alle pijn van het vlees, dan kunnen we in vrijheid leven. Gods zegen toewensen!

Als je meer wil weten, klik dan op deze website: https://www.bible-nl.org/

Wij willen je de volgende christelijke muziek aanbevelen te kijken: Musical Drama | Wat is de zin van het leven? ‘Het verhaal van Xiaozhen’

Xiaozhen was een pure, vriendelijke christen die haar vrienden altijd eerlijk behandelde. Toen het hen echter voordelig uitkwam, werden haar voormalige vrienden haar vijanden. Nadat ze dit drama had meegemaakt, werd Xiaozhen gedwongen om haar ware hart en voormalige principes in de steek te laten. Ze begon haar eigen eerlijke geweten en goede geest ontrouw te worden en wentelde zich in de modder van de slechte wereld. … Ze viel in ongenade, bewandelde een pad van verderf en werd daarbij vertrapt door de wereld en zat vol met littekens en blauwe plekken. Ze kon geen kant meer op en toen ze zover was dat ze alle hoop had opgegeven, werden Xiaozhens hart en geest eindelijk wakker door de roep van Almachtige God …

Lees meer:

Met God, is mijn leven niet meer leeg

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij de leegte van hart kwijtraken?

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij de leegte van hart kwijtraken?

Gisteren heb ik een vriendin ontmoet toen ik in het winkelcentrum was. Zij is een zakenvrouw. We raakten in gesprek over elkaars leven. Mijn vriendin en haar man hebben een eigen zaak. Zij zijn de hele dag druk bezig om geld te kunnen verdienen. Zij leken wel op een ‘geldmachine’. Ze zei: “In het verleden had ik weinig geld en ook geen status. Andere mensen keken op mij neer. Daarom heb ik heel erg hard gewerkt om geld te verdienen en was mijn streven om boven anderen uit te stijgen. Dit alles heb ik voor elkaar gekregen. Toch voelde mijn hart altijd maar leeg en ervoer ik geen blijdschap in mijn hart. Hoe kan dat toch?” Haar woorden zetten mij tot nadenken over haar vroegere leven. Toen antwoordde ik haar: Ik was ooit net als jij. Ik heb keihard gewerkt voor materialistisch genot, zodat anderen naar mij op zouden kijken. Ik heb in die tijd ook gekregen wat ik wilde en ik voelde mij net als jou leeg. Ik wilde zo graag vrij zijn, maar ik heb dat toen niet voor elkaar gekregen. Later heb ik Gods werk van de laatste dagen geaccepteerd. Uit God woorden begreep ik toen duidelijk wat de achtergrond is van de moeite en leegte in de harten van de mensen.

Lees verder Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij de leegte van hart kwijtraken?

Nederlandse muzikale Drama ‘Het verhaal van Xiaozhen’ | Nieuwe video

Een muzikaal drama dat laat zien wat echt geluk is.
Xiaozhen is een onschuldig en aardig meisje dat toevallig een groot stuk goud, ze dacht dat ze met haar vrienden en vriendinnen samen delen. maar Uiteindelijk werd ze meedogenloos verraden en vernederd, Maar gedreven door de belangen van Haar vrienden pakten dit goud weg. die voormalige vrienden werken meedogenloos verraden, spoten, ironie, sarcasme, het zelfs deden zij tegen haar meedogenloze slagen, ze werd diep lijden. en voelde ze zich hoe ontberingen in deze wereld te leven is. ze was hopeloos, en gooide haar oprechte hart weg. droeg ze een masker in haar leven. Het masker van de hypocrisie bracht haar materiaal, geld, status, maar ook bracht haar eindeloze pijn en leegte. ze worstelde hulpeloos, Uiteindelijk trok ze dit masker uit, ze verkrijgt nieuwe leven. vrienden! Hoe vond Xiaozhen zichzelf weer en kreeg ze weer geluk toen ze verdwaald was?
deel met je Christelijke muziek “Het verhaal van Xiaozhen” om antwoorden krijgen.

✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼•┈┈┈┈•✼

lees verder

Hoe de mentale leegte op te lossen

Er was eens een prins. Hij groeide op in het paleis en leidde een gemakkelijk leven met alles erop en eraan. Hij had elke dag plezier, omringd door bedienden. Dag na dag en jaar na jaar genietend van zo’n leven, voelde hij zich echter leeg in zijn hart. Op een dag dacht hij: ik leef een leeg leven. Het is saai. Hij besloot het paleis uit te gaan om te kijken hoe mensen buiten het paleis leefden en of ze echte vreugde voelden. Hij ging het paleis uit en liep door de straten. Hij zag dat verkopers er niet blij uitzagen omdat ze druk werkten en een herrie van lawaai maakten. Toen passeerde hij een veld en zag daar enkele mensen werken, bedekt met zweet, met hun gezichten naar de grond en hun rug naar de zon. Ze hadden helemaal geen vreugde. Hij liep verder en toen hoorde hij vreugdevol zingen in de buurt. Hij voelde zich verrast. Hij volgde de richting van het zingen en liep een huisje binnen, waar hij een schoenmaker zag werken terwijl hij een greppel neuriede. De prins voelde zich nog meer verrast en vroeg: “Waarom ben je zo blij?” De schoenmaker zei: “Ik verheug me in mijn Vader.” De prins voelde zich verward en zei: “Mijn vader is de koning, maar ik heb geen vreugde. Wie is je vader? Waarom verheug je je in je vader? ‘De schoenmaker zei:’ Je vader is geregeld door mijn vader. Mijn vader is God. Ik voel me vereerd voor mijn vader. Ik ben een zoon van God. Denk je niet dat ik blij ben? ‘De prins zei:’ Ach, eindelijk heb ik de bron van vreugde gevonden. Het komt eigenlijk van God. ‘Dus de prins begon God te aanbidden en had sindsdien een vreugdevol leven. Hij vond de zin van het leven en leefde niet langer in leegte.
Uit dit verhaal kunnen we zien dat de vrede en vreugde niet tot onze ziel kunnen worden gebracht door glorie, rijkdom en status in de wereld, en kan ook niet van onze ziel worden weggenomen door het leven van ontberingen in de wereld. Denk aan beroemdheden, beroemde mensen en geweldige mannen in de wereld: ze hebben zowel roem als fortuin en willen materieel niets, maar velen voelen zich nog steeds leeg. Sommigen nemen drugs, anderen plegen zelfmoord door van het dak te springen … Dus we kunnen zien dat materiële dingen de leegte in ons hart niet kunnen vullen, laat staan ons ware vrede en geluk brengen. Wij mensen zijn door God geschapen en alles van ons wordt geregeerd door God. Alleen als we God aanbidden en een liefde van God nastreven, kunnen we vrijheid in de geest voelen, vrede en vreugde verkrijgen die door God is geschonken, en niet langer in leegte en kwelling leven.

lees verder

Enkel door God te vinden kunnen we een gelukkig leven leiden

Noot van de redactie: Veel mensen jagen hun hele leven doelen als roem en gewin na, ondanks dat velen van ons getuige zijn geweest van situaties waarin anderen pijn en ellende moesten meemaken in een bittere strijd om roem en gewin. Maar slechts enkelen zijn ooit in staat zich te bevrijden uit de boeien van een onophoudelijke jacht naar roem en gewin. In het streven naar roem en gewin keren sommige mensen zich tegen hun eigen familie. Sommigen hebben zelfs de drang om te doden. Anderen jagen ze na ten koste van hun gezondheid en kampen met ziekte en kwalen ondanks het feit dat ze in de bloei van hun leven zijn. Weer anderen gaan, in dit streven, een crimineel leven leiden. Velen van ons gaan automatisch bij zichzelf te rade en vragen zich af: “Wat is het meest zinvolle om na te streven in ons leven? Kan het najagen van roem en gewin echt een vrijkaartje zijn naar geluk?” Om wat meer licht op deze vragen te schijnen, is May – die ooit al haar energie in een dergelijke strijd stak – hier om haar verhaal met ons te delen …

lees verder

Dutch gospel film 2019 ‘Langverwacht geluk’ Het ware getuigenis van een christen

Teneinde genoeg geld te verdienen om een goed leven te kunnen leiden, werken Ding Ruilin en haar man keihard om een bedrijfje te kunnen beheren. Maar dankzij de uitbuiting en de misbruikpraktijken van de CCP-overheid blijven ze zwaar in de schulden zitten en worden ze gedwongen in het buitenland te gaan werken. Om extra geld te verdienen neemt Ding Ruilin twee banen aan. De zware last van haar werk en de onverschilligheid van de mensen om haar heen doen haar beseffen dat het leven voor geld slechts tot pijn en uitzichtloosheid leidt. In deze periode van lijden en verwarring komt ze Lin Zhixin tegen, een klasgenote van de middelbare school. Tijdens hun gesprekken begint Ding Ruilin in te zien dat Lin Zhixin diepe inzichten heeft verworven door haar geloof in God. In de aanwezigheid van God ervaart ze spirituele rust en geluk en leeft ze een ontspannen en moeiteloos leven. Daardoor ontstaat bij Ding Ruilin de behoefte om ook in God te gaan geloven. Om nog meer geld te verdienen nemen Ding Ruilin en haar man kort daarna een restaurant over, maar als gevolg van haar langdurige vermoeidheid wordt Ding Ruilin uiteindelijk ernstig ziek en ze loopt daardoor het risico verlamd te raken. Door de beproevingen van haar ziekte begint Ding Ruilin na te denken over haar leven. Waar zou een mens voor moeten leven? Moet je je leven echt opofferen aan rijkdom en beroemdheid? Is dat het wel waard? Kan geld iemand helpen om leegheid en ellende te ontvluchten? Kan het mensen behoeden voor de dood? Dankzij de gesprekken met haar zusters over het woord van God is Ding Ruilin goed in staat om de antwoorden te vinden op deze levensvragen. Ze ontdekt nu wat het belangrijkste is om na te streven in het leven en eindelijk ervaart ze spirituele bevrijding. Dankzij het pad dat Gods woord haar wijst, vindt Ding Ruilin eindelijk geluk in het leven…

uit ‘Online Bijbelstudie

Hoe kunnen we de schaduw van de echtelijke ontrouw ontlopen?

Hallo, broeders en zusters van Spiritual Q&A:

Ik ben twintig jaar getrouwd. Ik dacht dat mijn man en ik aan elkaar toegewijd waren. Maar onverwachts had mijn man een affaire. Ik voel me erg van streek en ik weet niet hoe ik ermee moet omgaan. Ik wil graag vragen: waarom is echtelijke genegenheid zo breekbaar? Hoe kan ik aan de angst ontsnappen?

Met vriendelijke groet

Moyan

Lees verder