Waarom bidden? Zal God naar mijn gebed luisteren?

Hallo broeders en zusters van Spiritual Q&A,

Goeiedag! Niet lang geleden predikte mijn oudere zuster het evangelie van de Heer Jezus voor me. Nadat ik me bij de kerk had gevoegd, kreeg ik van mijn oudere zuster te horen dat we elke dag tot God moeten bidden. Ik was toen verward: waarom moeten we elke dag tot God bidden? Luistert God naar mijn gebeden? Zouden jullie deze vragen voor me willen toelichten?

Met vriendelijke groet,

Lin Li

10 juni 2018

Zuster Lin Li:

Lees verder

‘Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren’ (Nederlands gesproken)

God zegt: “Ik roep naar mijn huis al diegenen die ik heb voorbestemd om het publiek te zijn voor mijn woord, en plaats dan allen die gehoorzamen en naar mijn woord verlangen voor mijn troon. Degenen die mijn woord de rug toekeren, zij die niet gehoorzamen en zich aan mij onderwerpen, en zij die mij openlijk uitdagen, zullen allemaal terzijde worden geworpen om hun uiteindelijke straf af te wachten.Alle mensen leven te midden van verdorvenheid en onder de hand van de boze, dus niet veel van mijn volgelingen verlangen eigenlijk naar de waarheid. Dat wil zeggen, de meesten aanbidden mij niet met een oprecht hart of met de waarheid, maar proberen mijn vertrouwen te verkrijgen door verdorvenheid, rebellie en bedrieglijke afwegingen. Om deze reden zeg ik: “Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.” Allen die geroepen zijn, zijn diep verdorven en ze leven allemaal in hetzelfde tijdperk, maar degenen die gekozen zijn, zijn slechts die groep die in de waarheid geloven en de waarheid erkennen en in praktijk brengen. Deze mensen maken slechts een heel klein deel uit van het geheel, en van deze mensen zal ik meer eer ontvangen.”

uit ‘Online Bijbelstudie

Hoe zullen de mensen Gods oordeel en tuchtiging meemaken om gered te worden?

God zegt:

Oprecht geloof in God houdt in dat je het woord en werk van God ervaart op basis van een overtuiging dat God in alle dingen soeverein is. Daardoor word je bevrijd van je verdorven gezindheid, voldoe je aan de wens van God en leer je God kennen. Alleen door zo’n traject kan er worden gezegd dat je in God gelooft.” uit ‘Voorwoord’

Lees verder

De wederkomst: Hoe de Heer bij Zijn terugkeer aan de deur zal kloppen

Noot van de redactie: Het is geprofeteerd in het boek Openbaring: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij’ (Openbaring 3:20).” Alle ware gelovigen kijken uit naar en wachten reikhalzend uit op de terugkeer van de Heer Jezus, en Xiangyang is geen uitzondering. Hij faalde echter altijd te begrijpen hoe de Heer op de deur zou kloppen wanneer Hij terug zal keren. Na zoeken en communicatie, begreep hij eindelijk het mysterie van de Heer die op de deur klopt.

Ze zei: “We dachten allemaal dat de Heer Jezus terug zou komen met de wolken en op onze deur zou kloppen. Nu is duidelijk te zien dat de rampen steeds groter worden. De profetieën over de terugkeer van de Heer zijn in wezen vervuld, maar tot op heden hebben we Hem nog niet verwelkomd. Ik ben aan het denken: misschien is Hij ergens verschenen, maar weten we het helemaal niet …”

Nog vóór ze haar woorden afmaakte, kon Xiangyang niet wachten om in te vallen: “Ja, inderdaad. Ik ben tegenwoordig ook over dit onderwerp aan het nadenken. Er wordt gezegd dat de Heer met veel glorie zal terugkeren met de wolken en dat elk oog Hem zal aanschouwen. Maar als iedereen Hem zal zien, moet Hij dan aan de deur kloppen? Hoe meer ik erover nadenk, hoe verwarder ik me voel. Hoe klopt hij in hemelsnaam aan?”

Lees verder

Zijn alle woorden in de Bijbel de woorden van God?

Vraag 24: Religieuze dominees en ouderlingen houden vast aan de woorden van Paulus in de Bijbel: “De gehele schrift is geïnspireerd door God” (2 Tim. 3:16). Zij geloven dat alles in de Bijbel Gods woorden is. Maar je zegt dat de Bijbel niet helemaal uit de woorden van God bestaat, dus hoe zit dit nou?

Zijn alle woorden in de Bijbel de woorden van God?

Antwoord:

Lees meer:

Het verschil tussen gered worden en volledige verlossing verkrijgen

Wanneer we het hebben over het verschil tussen gered worden en volledige verlossing bereiken, zijn er wellicht broeders en zusters die zullen zeggen: “Is er wel een verschil tussen gered worden en volledige verlossing bereiken? Betekent gered worden niet dat je volledige verlossing bereikt? Als we zijn gered door ons geloof in de Heer Jezus, hebben we dan niet de volledige verlossing bereikt? Als de Heer komt, worden wij onmiddellijk opgenomen in de hemel.” Maar is het werkelijk zo eenvoudig? We zouden er goed aan doen om dit verder te onderzoeken en bespreken.

Lees verder

Er schuilt een groot geluk in eerlijkheid

Van kleins af aan heb ik altijd van mijn ouders geleerd: “Je moet niet het hart hebben om anderen kwaad te doen, maar je moet waakzaam zijn om zelf niet te worden gekwetst.” Daarnaast heb ik zelf veel mensen bedrogen zien worden, en sommigen zijn zelfs opgelicht tot aan hun financiële ondergang, daarom vond ik deze uitspraak die mijn ouders mij leerden zeer goed passen bij de moderne samenleving. Onbewust baseerde ik mijn gedrag en mijn omgang met anderen steeds meer op dit levensmotto en ik heb mijn vertrouwen nooit lichtvaardig op anderen gesteld. Ik ben altijd van mening geweest dat je, in situaties waarin je iemands ware intenties niet kent, altijd moet oppassen, met wie je ook te maken hebt, en je niet te snel open kaart moet spelen, anders stel je jezelf open om voor de gek gehouden te worden en verlies te lijden. Daarom volstaat het om niet het hart te hebben om anderen kwaad te doen – op deze manier zul je jezelf beschermen, en lof oogsten van de mensen om je heen.

Lees verder

Gospel muziek ‘Gods daden vullen de enorme uitgestrektheid van het universum’

Gospel muziek ‘Gods daden vullen de enorme uitgestrektheid van het universum’

I

God kijkt neer op alle dingen vanuit de hoogte,

en domineert alle dingen van bovenaf.

Tegelijkertijd heeft God Zijn heil gezonden over de aarde.

God ziet vanuit Zijn geheime plaats voortdurend

elke beweging van de mens, alles wat ze zeggen en doen.

God kent de mens als de palm van Zijn hand.

Lees verder

Kerkmuziek ‘De betekenis van bidden’ Nederlands

I
Bidden is een van de manieren dat de mens samenwerkt met God,
om zich op Zijn Geest te beroepen en geraakt te worden door God.
Hoe meer je bidt, hoe meer je geraakt, verlicht en resoluut zal worden.
Zulke mensen kunnen al snel vervolmaakt worden.
Hoe meer je bidt, hoe meer je geraakt, verlicht en resoluut zal worden.
Zulke mensen kunnen al snel vervolmaakt worden.

Lees meer:

Christelijk lied ‘Gods liefde omringt mijn hart’ (Nederlandse Gospel)

Christelijk lied ‘Gods liefde omringt mijn hart’ (Nederlandse Ondertiteling)

De zon van gerechtigheid rijst op in het oosten.
Oh God! Uw glorie vult de hemel en aarde.
Mijn mooie geliefde, uw liefde omringt mijn hart.
Degenen die de waarheid zoeken – zij houden van God, allen tezamen.
In de vroege ochtend, hoewel ik alleen opsta, is er vreugde in mijn hart als ik nadenk over Gods woorden. Zijn tedere woorden, als van een liefhebbende moeder; Zijn woorden van oordeel, streng als het berispen van vader.
Ik hou van niets anders in de wereld, met mijn hele hart hou ik alleen van Almachtige God.
Ah hee, ah hee,
ah hee, ah hee.
Ik hou van niets anders in de wereld, met mijn hele hart hou ik alleen van Almachtige God.

Lees verder