Hoe sterk beïnvloeden de Tien Geboden die 3500 jaar geleden zijn uitgevaardigd de mensheid van vandaag?

Notitie van de redacteur: 3500 jaar geleden gebruikte God Mozes om de tien geboden uit te vaardigen, die de vroege Israëlieten in hun leven op aarde leiden. Nadat kwamen de wetten tot stand. Deze geboden en wetten waren de vroegste gedetailleerde voorwaarden om de mensheid te leiden over hoe te leven, om menselijk gedrag te reguleren en morele normen te meten. Ze waren ook de eerste basis en richtlijnen om de zondigheid van gedrag te bepalen. Vandaag is het gemakkelijk in te zien dat veel moderne wettelijke bepalingen en juridische concepten diepgaand zijn beïnvloed door deze wetten. Moord, verkrachting, diefstal, smaad en verduistering werden bijvoorbeeld vastgesteld als misdaden gebaseerd op de tien geboden. In de loop van duizenden jaren zijn de vroege tien geboden geëvolueerd tot de wetten van elke natie vandaag. En hoe beïnvloeden de Tien Geboden ons de mensheid precies? Lees dit artikel nu, waarvan u het antwoord zult vinden.

Lees verder