De laatste dagen zijn er veel rampen gebeurt. Hoe kunnen wij de Heer dan ontmoeten?

Er gebeuren de laatste tijd steeds meer rampen, die zich ook steeds verder verspreiden. Bijvoorbeeld: de vulkaan-uitbarsting op de Filippijnen, bosbranden in Australië, overstromingen in Indonesië, insecten-plagen in Afrika en ga zo maar door. Zeker het corona-virus uit de provincie Wuhan van het land China verspreidt zich naar vele andere landen in de wereld. Zoals in Zuid-Korea, Italië en Japan heerst dit virus ook heel erg. Naast China blokkeren ook andere landen met het openbare leven, worden scholen dichtgehouden, wordt er niet buitenshuis gewerkt, worden er geen kerkdiensten meer gehouden. … Deze rampen vervullen de profetieën over de terugkeer van de Heer: “Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten” (Mattheüs 24:7-8). Broeders en zusters die echt in de Heer Jezus geloven, voelen zich geconfronteerd worden met deze rampen, maar twijfelen; zijn de profetieën over de terugkeer van de Heer in principe echt vervuld en had de Heer Jezus dan al terug moeten zijn? Als dat zo is, waarom hebben wij de terugkomst van de Heer nog niet meegemaakt? Hoe zouden wij dit dan kunnen weten zodat wij de Heer kunnen ontmoeten?

De Heer Jezus zei: “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (Openbaring 3:20). “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (Johannes 16:12-13). “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (Johannes 10:27). In openbaringen wordt meerdere malen geprofeteerd, zoals: “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

Almachtige God zegt: “Omdat we de voetafdrukken van God zoeken, behoren we op zoek te gaan naar Gods wil, naar Gods woorden, naar Zijn uitspraken – want overal waar er nieuwe woorden door God worden gesproken, daar is de stem van God, en overal waar de voetafdrukken van God zijn, daar zijn Gods daden. Overal waar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God, en overal waar God verschijnt, daar bestaat de waarheid, de weg en het leven. In jullie zoektocht naar Gods voetafdrukken, hebben jullie de woorden “God is de waarheid, de weg en het leven” genegeerd. En zo, ook al ontvangen zij de waarheid, geloven veel mensen niet dat zij Gods voetafdrukken hebben gevonden, en erkennen zij al helemaal het verschijnen van God niet. Wat een grove vergissing!

Waar God verschijnt, daar is de uitdrukking van de waarheid, en daar is de stem van God. Alleen zij die de waarheid kunnen accepteren, kunnen de stem van God horen, en alleen zulke mensen zijn gekwalificeerd om getuige te zijn van de verschijning van God.

Uit de woorden van de Heer Jezus en Almachtige God kunnen we opmaken dat de Heer Jezus in de laatste dagen zal spreken vele geheimen over de waarheid zal onthullen, die wij eerder nooit goed hebben begrepen. Het zijn Gods schapen die Gods stem kunnen herkennen en begrijpen. Daarom moeten wij als wij iemand horen getuigen over de terugkeer van de Heer Jezus en nieuwe woorden heeft uitgedrukt, deze getuigenis zeker onderzoeken. Wij zullen Gods stem dan door Gods woorden kunnen horen en op die manier zullen wij de teruggekeerde Heer Jezus verwelkomen.

Lees meer: wederkomst

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s