Wat betekent de naam Jezus?

Hallo beste broeders en zusters, vandaag zal ik een nieuw onderwerp met u bespreken. Wat betekent de naam Jezus? In de Bijbel staat: “En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden” (Mattheüs 1:21).

Veel mensen hebben over de naam van Jezus gehoord, maar niemand weet waarom God deze naam heeft aangenomen. Ik zag onlangs twee passages online, ik begrijp dat de naam Jezus die God heeft aangenomen een heel diepe betekenis bevat.

In de volgende twee passages staat: “‘Jezus’ is Immanuël, de naam voor het zondoffer dat vol liefde en vol medeleven is en de mens verlost. Hij deed het werk van het Tijdperk van Genade, en vertegenwoordigt het Tijdperk van Genade, en kan slechts één deel van Gods managementplan vertegenwoordigen. Dat wil zeggen, alleen Jehova is de God van het uitverkoren volk van Israël, de God van Abraham, de God van Isaak, de God van Jacob, de God van Mozes en de God van het hele volk van Israël. En zodoende aanbidden alle Israëlieten, behalve de stam van Juda, in de huidige tijd Jehova. Zij brengen Hem offers op het altaar en dienen Hem in de tempel in priestergewaden. Waar zij op hopen is de nieuwe verschijning van Jehova. Alleen Jezus is de verlosser van de mensheid. Hij is het zondoffer dat de mensheid heeft verlost. Dat wil zeggen, de naam Jezus is afkomstig van het Tijdperk van Genade, en ontleent zijn bestaan aan het verlossingswerk in het Tijdperk van Genade. De naam Jezus bestond om te zorgen dat de mensen van het Tijdperk van Genade opnieuw konden worden geboren en gered en de naam Jezus is een speciale naam voor de verlossing van de hele mensheid. En zo vertegenwoordigt de naam Jezus het verlossingswerk en duidt het Tijdperk van Genade aan. […] ‘Jezus’ vertegenwoordigt het Tijdperk van Genade en is de naam van de God van al degenen die zijn verlost in het Tijdperk van Genade.” “Voor het werk van het Tijdperk van Genade was Jezus de God die de mens redde. Wat Hij had en waaruit Hij bestond, was genade, liefde, barmhartigheid, verdraagzaamheid, geduld, nederigheid, zorg en tolerantie, en zo’n groot onderdeel van het werk dat Hij deed was omwille van de verlossing van de mens. Zijn gezindheid was er één van barmhartigheid en liefde, en omdat Hij barmhartig en liefdevol was, moest Hij voor de mens aan het kruis genageld worden om te laten zien dat God de mens liefhad als Zichzelf, zozeer zelfs dat Hij Zichzelf volledig opofferde. Satan zei: ‘Aangezien u een liefdevolle en barmhartige God bent, moet u hem tot het uiterste liefhebben: u moet uzelf dan opofferen aan het kruis.’ Jezus antwoordde: ‘Zolang het voor de mensheid is, ben ik bereid om mijzelf helemaal te geven.’ En toen ging Hij zonder de minste bezorgdheid over zichzelf aan het kruis en verloste de hele mensheid.”

Hieruit begrijp ik dat de naam ‘Jezus’ het werk van het Tijdperk van Genade vertegenwoordigt. Deze naam is aangenomen op basis van het werk en de gezindheid van Jezus, die door Jezus in dit tijd zijn uitgedrukt. De Heer Jezus incarneerde als mens en werd aan het kruis genageld voor de mensheid, om de zonde van de mensheid te dragen en om als zondoffer te dienen. De gezindheid uitgedrukt door de Heer Jezus is liefde en barmhartigheid. Hij heeft ons veel rijke genade gegeven. Zolang we in de naam van Jezus bidden en onze zonde belijden en berouw tonen tot de Heer, zal onze zonde dan vergeven worden.

Hoewel ik al vele jaren in de Heer geloof, heb ik nooit geweten dat de naam ‘Jezus’ zo’n diepe betekenis bevat. Deze twee passages onthulden heel duidelijk de betekenis van de naam Jezus. Dank aan God!

Beveel aan: Jezus Christus

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s