De laatste dagen zijn er veel rampen gebeurt. Hoe kunnen wij de Heer dan ontmoeten?

Er gebeuren de laatste tijd steeds meer rampen, die zich ook steeds verder verspreiden. Bijvoorbeeld: de vulkaan-uitbarsting op de Filippijnen, bosbranden in Australië, overstromingen in Indonesië, insecten-plagen in Afrika en ga zo maar door. Zeker het corona-virus uit de provincie Wuhan van het land China verspreidt zich naar vele andere landen in de wereld. Zoals in Zuid-Korea, Italië en Japan heerst dit virus ook heel erg. Naast China blokkeren ook andere landen met het openbare leven, worden scholen dichtgehouden, wordt er niet buitenshuis gewerkt, worden er geen kerkdiensten meer gehouden. … Deze rampen vervullen de profetieën over de terugkeer van de Heer: “Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten” (Mattheüs 24:7-8). Broeders en zusters die echt in de Heer Jezus geloven, voelen zich geconfronteerd worden met deze rampen, maar twijfelen; zijn de profetieën over de terugkeer van de Heer in principe echt vervuld en had de Heer Jezus dan al terug moeten zijn? Als dat zo is, waarom hebben wij de terugkomst van de Heer nog niet meegemaakt? Hoe zouden wij dit dan kunnen weten zodat wij de Heer kunnen ontmoeten?

Lees verder De laatste dagen zijn er veel rampen gebeurt. Hoe kunnen wij de Heer dan ontmoeten?

Wat betekent de naam Jezus?

Hallo beste broeders en zusters, vandaag zal ik een nieuw onderwerp met u bespreken. Wat betekent de naam Jezus? In de Bijbel staat: “En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden” (Mattheüs 1:21).

Lees verder Wat betekent de naam Jezus?