Bijbeltekst van de dag – De waarschuwing van Gamaliel biedt stof tot nadenken

Bidden en Bijbel

En nu zeg ik u: Houd u ver van deze mensen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden, maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden.

– Handelingen 5:38-39

Gedachten over het vers van vandaag …

Deze verzen laten me zien dat wij, die in God geloven, een godvrezend hart moeten hebben, vooral als het gaat om hoe we Gods werk moeten behandelen. Als we het werk van God niet begrijpen of niet kunnen doorzien, moeten we redelijk zijn, maar niet willekeurig oordelen, veroordelen of het weerstaan. Net zoals het is vastgelegd in deze verzen, toen de Joodse schriftgeleerden en de farizeeën het werk van de Heer Jezus waanzinnig verzetten en veroordeelden, stond Gamaliel, een leraar van de Joodse wet, niet aan de kant van de farizeeën, maar stond op en zei: enkele woorden om de farizeeën te waarschuwen toen de apostelen van de Heer Jezus gevangen werden genomen. Hieruit blijkt dat hij niet willekeurig oordeelde of blindelings veroordeelde over de zaak die hij niet kon doorzien. Bovendien dacht Gamaliel dat als het het werk van mensen was, het in de loop van de tijd tot niets zou komen zonder door iemand te worden tegengehouden. Als het werk van God was, zou geen kracht het kunnen stoppen, maar het zou meer en meer gedijen en door meer en meer mensen worden aanvaard. De houding van Gamaliel ten opzichte van het werk van de Heer Jezus brengt enige inspiratie aan ons die wachten om de tweede komst van de Heer in de laatste dagen te verwelkomen: als iemand getuigt dat de Heer teruggekeerd is en nieuw werk doet, hoewel we het niet begrijpen of erdoorheen kunnen kijken, kunnen we niet willekeurig oordelen en lasteren. Anders zullen we de gezindheid van God beledigen en door God worden gestraft zoals de farizeeën.

Dus als het gaat om onze benadering van Gods nieuwe werk, moeten we, naast redelijk te zijn, nederig zoeken naar het basisprincipe van het zoeken naar de ware weg. Alleen dan kunnen we een betere kennis hebben van Gods werk en de voetstappen van het Lam volgen. Laten we een passage van Gods woorden delen, “Wat is het meest fundamentele principe in het zoeken naar de ware weg? Je moet nagaan of er sprake is van het werk van de Heilige Geest, of deze woorden wel of niet de waarheid uitdrukken, van wie er wordt getuigd en wat je eraan hebt. Om onderscheid te maken tussen de ware weg en de verkeerde weg zijn diverse aspecten van basiskennis vereist, het meest fundamentele daarvan is onderscheid kunnen maken of het werk van de Heilige Geest er wel of niet is. De kern van het geloof van de mens in God is het geloof in de Geest van God. Zelfs zijn geloof in de vleesgeworden God is er omdat dit vlees de belichaming is van de Geest van God, een dergelijk geloof is dus nog steeds het geloof in de Geest. Er zijn verschillen tussen de Geest en het vlees, maar dit vlees komt van de Geest en is het vleesgeworden Woord, dus waar de mens in gelooft, is nog steeds het inherente wezen van God. En dus moet je in het onderscheiden of het de ware weg is vooral nagaan of er al dan niet sprake is van het werk van de Heilige Geest. Daarna moet je nagaan of de waarheid in die weg is of niet. Deze waarheid is de levensgezindheid van de normale menselijkheid, dat wil zeggen dat wat van de mens werd vereist toen God hem in het begin schiep, namelijk, al wat bij de normale menselijkheid hoort (zoals de menselijke rede, inzicht, wijsheid en de basiskennis van het mens-zijn). Je moet dus nagaan of deze weg de mens tot een leven van normale menselijkheid leidt of niet, of de genoemde waarheid vereist is volgens de werkelijkheid van de normale menselijkheid of niet, of deze waarheid praktisch en echt is of niet, en of die uiterst actueel is of niet. Als er sprake is van de waarheid, kan het de mens naar normale en echte ervaringen leiden. De mens wordt dan bovendien steeds normaler, de menselijke rede wordt steeds vollediger, het leven van de mens in het vlees en het geestelijke leven worden steeds ordelijker, en de emoties van de mens worden steeds normaler. Dit is het tweede principe. Er is nog één ander principe, namelijk of de mens steeds meer kennis van God krijgt of niet, of de ervaring van dit werk en deze waarheid liefde voor God in hem kunnen opwekken of niet en hem steeds dichter bij God brengen. Daarin kun je nagaan of er sprake is van de ware weg of niet. Het gaat er in de kern om of deze weg realistisch is en niet bovennatuurlijk, en of deze weg in het leven van de mens kan voorzien of niet. Als aan deze principes wordt voldaan, kun je de conclusie trekken dat deze weg de ware weg is.”

uit ‘Online Bijbelstudie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s