‘Het moment van verandering’ – Clip(2) – De enige weg die leidt naar opname in het hemelse koninkrijk

De enige weg om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan

Here Jezus! We wachten al meer dan tweeduizend jaar op Uw terugkeer. Maar mijn geest is duister nu. Ik kan Uw aanwezigheid niet voelen. De preken die ik predik hebben geen verlichting. Zelfs mijn aanvankelijke vertrouwen en liefde zijn verdwenen. Heer, verlaat ons alsjeblieft niet … Here Jezus! Ook al hebt u ons vergeven voor onze zonden, wij moeten de heiligheid nog bereiken, we liegen nog steeds regelmatig en begaan zonden. We zijn allemaal ellendig arm en ongeschikt om Uw gezicht te zien. Heer, ik verlang naar Uw komst. In een oogwenk, in een oogwenk, laat ons nederige lichaam worden getransformeerd, maak ons allen heilig en breng ons naar het koninkrijk der hemelen. De gebeden van de broeders en zusters in de film zijn de harten van de Christenen die verlangen naar de wederkomst van de Here Jezus. Als Christenen weten we allemaal: “Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal” (HEBREEËN 12:14). Welke eigenschappen moeten we hebben om de Heer te verwelkomen om ons naar de hemel te vervoeren, de film zal ons de enige weg naar het koninkrijk der hemelen vertellen!

lees verder