Wanneer de Heer terugkomt, komt Hij dan eerst met wolken of komt Hij in het geheim?

De blauwe lucht was bezaaid met witte wolken die zweefden en voortrolden als een schilderij van een levendig landschap, en ik slaakte onwillekeurig een zucht toen ik dacht aan wat de voorganger altijd zei: “In de laatste dagen zal de Heer terugkeren op een witte wolk, en als we maar blijven opletten en op Zijn terugkeer wachten, zal de Heer ons opnemen en verwelkomen in het hemelse koninkrijk …” Meer dan 10 jaar geleden staarde ik vaak hoopvol naar de hemel, en droomde ik dat de Heer Jezus plotseling op een witte wolk zou verschijnen om ons naar de hemel te brengen. Maar sindsdien waren er meer dan 10 jaar verstreken en had ik de komst van de Heer niet gezien. Ik voelde me onvermijdelijk weemoedig toen ik dacht: we zijn nu al een eind in de laatste dagen, dus wanneer zal de Heer op een wolk komen om ons te verwelkomen? Ik wens echt dat ik op een dag het spektakel mag aanschouwen van de Heer die op een witte wolk uit de hemel naar beneden afdaalt – dat zou zo geweldig zijn!

lees verder