In Openbaring wordt geprofeteerd dat de Heer zal terugkomen met een nieuwe naam!

Het mysterie van de naam van God

Wij weten allemaal dat in het Tijdperk van de Wet ‘Jehova’ Gods Naam was en in het Tijdperk van Genade was Jezus Gods Naam. In Openbaringen wordt het volgende geprofeteerd: “En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfía is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent. Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam” (OPENBARING 3:7.12). Uit dit vers zien wij dat de Heer in de laatste dagen een nieuwe Naam zal hebben. God heeft dus in ieder tijdperk een andere naam. Waarom heeft God in ieder tijdperk dan een andere naam?

In het verleden begreep ik dit net als andere broeders en zusters echt niet. Sind ik de woorden van Christus van de laatste dagen lees, begrijp ik dat het niet voor niets is dat God ieder tijdperk een andere naam heeft. Wat is dan de betekenis van Gods namen? Kijk naar de volgende christelijke film en hierin zal het mysterie over Gods namen duidelijk worden.

Wat betekent de naam Jezus?

Hallo beste broeders en zusters, vandaag zal ik een nieuw onderwerp met u bespreken. Wat betekent de naam Jezus? In de Bijbel staat: “En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden” (Mattheüs 1:21).

Lees verder Wat betekent de naam Jezus?

Dagelijks gebed: Hoe kunnen we ervoor zorgen onze gebeden door God worden verhoord?

Broeders en zusters:

Vrede zij u in de Heer! Vandaag is ons onderwerp van communicatie “de drie problemen die we in het gebed moeten oplossen.” Moge de Heer onze communicatie leiden. Wij broeders en zusters weten allen dat het gebed de weg is om een normale relatie met God op te bouwen. We hopen allemaal dat onze gebeden worden verhoord en aanvaard, maar vandaag de dag worden veel broeders en zusters gehinderd door het feit dat hun gebeden niet verhoord en aanvaard worden. Hoe moeten we dan in overeenstemming met Gods wil bidden en welke problemen moeten we oplossen in onze gebeden, zodat de Heer ze hoort?

1. We moeten het probleem oplossen van het opschepperig, onwerkbaar en misleidend spreken wanneer we bidden

lees verder