Bijbeltekst van de dag – De waarschuwing van Gamaliel biedt stof tot nadenken

Bidden en Bijbel

En nu zeg ik u: Houd u ver van deze mensen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden, maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden.

– Handelingen 5:38-39

Lees verder Bijbeltekst van de dag – De waarschuwing van Gamaliel biedt stof tot nadenken