Bijbeltekst van de dag – 2 Korinthe 5:7

want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.

– 2 Korinthe 5:7

Gedachten over het vers van vandaag …

Dit vers vertelt ons dat wat we ook doen, we eerder op ons geloof dan op het zicht moeten vertrouwen. We nemen echter altijd ‘zien is geloven’ als ons principe van gedrag. Zo’n idee is onjuist. Neem Thomas bijvoorbeeld; hij was een persoon van klein vertrouwen. Hij zag de dingen alleen door zicht, niet door geloof. Toen iemand hem vertelde dat de Heer Jezus was opgestaan, geloofde hij het niet voordat hij de Heer met eigen ogen zag. Toen de Heer Jezus aan hem verscheen en hem vroeg om Zijn rib aan te raken, viel hij neer voor de Heer en was grondig beschaamd. Welke waarschuwing geven Thomas ‘twijfel en klein geloof ons? God zegt, “Wat met Tomas gebeurde was een waarschuwing en een aanmaning voor latere generaties zodat meer mensen zichzelf konden waarschuwen niet te twijfelen zoals Tomas, en te weten dat als ze zo twijfelden, ze zouden wegzinken in de duisternis. Wanneer je God volgt, maar je net zoals Tomas altijd de rib van de Heer wilt aanraken en zijn wonden van de spijkers wilt voelen ter bevestiging en verificatie, en om te speculeren of God wel of niet bestaat, zal God je in de steek laten. De Heer Jezus eist dus van mensen dat ze niet zoals Tomas zijn en alleen geloven wat ze met hun eigen ogen kunnen zien, maar een zuiver, eerlijk mens te zijn die geen twijfels koestert tegenover God, maar alleen in Hem gelooft en Hem volgt. Dit type mens is gezegend. Dit is een zeer bescheiden eis die de Heer Jezus aan mensen stelt, en een waarschuwing voor Zijn volgelingen.

uit ‘Online Bijbelstudie’

Bijbeltekst van de dag: Leesmateriaal voor stille tijd