Zijn alle woorden in de Bijbel geïnspireerd door God?

Hallo, broeders en zusters van Spiritual Q&A:

Ik ben de laatste tijd verward over iets, en ik wil graag om jullie hulp verzoeken. Ik geloof al tientallen jaren in de Heer en ik heb altijd gedacht dat de Bijbel door God werd geïnspireerd. Maar de laatste tijd, terwijl ik de Schriften aan het lezen was, was ik verrast dat de gegevens in de Bijbel niet consistent zijn. Bijvoorbeeld: in de Bijbelse beschrijvingen over de drie verloocheningen van de Heer door Petrus, zegt Matteüs 26:34: “Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.’” Maar in Marcus 14:30 staat: “Jezus​ antwoordde: ‘Ik verzeker je: juist jij zult me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.’” Hoewel beide passages de verloochening door Petrus betreffen, zegt de ene dat Petrus de Heer drie keer zal verloochenen voordat de haan kraait, terwijl de ander zegt voordat de haan tweemaal kraait. Er is dus een duidelijke inconsistentie in de tijd. Zo vermeldt het Oude Testament ook dat David in Israël een volkstelling uitvoert. In 2 Samuel 24:1 staat geschreven: “Opnieuw ontstak de HEER in toorn tegen Israël. Hij zette ​David​ tegen het volk op met de woorden: ‘Ga in Israël en Juda een volkstelling houden.’” Maar in 1 Kronieken 21:1 staat dan weer: “Satan​ keerde zich tegen Israël en zette ​David​ ertoe aan in Israël een volkstelling te houden.” Beide passages verwijzen naar de volkstelling die David liet uitvoeren in Israël, maar de ene stelt dat het Jehova was die David tot de volkstelling zette, terwijl de andere zegt dat het Satan was die David tot de volkstelling aanspoorde. Beide zijn volledig tegengesteld in betekenis. Ik was geschokt toen ik dat ontdekte. Waarom zou de Bijbel tegengestelde verwijzingen bevatten naar dezelfde gebeurtenis, zelfs in de mate dat deze verwijzingen elkaar rechtstreeks zouden tegenspreken? Als al de woorden in de Bijbel werden geïnspireerd door God, dan zou er zelfs niet de minste fout mogen zijn! Ik ben benieuwd om te horen wat jullie meningen over deze vraag zijn? Ik hoop dat mijn broeders en zusters van Spiritual Q&A kunnen helpen om mijn verwarring op te lossen!

Liu Xun

3 mei 2018

lees verder