Bijbeltekst van de dag – Spreuken 3:6

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.

– Spreuken 3:5–6

Gedachten over het vers van vandaag …

Bijbeltekst van de dag – Spreuken 3:6

Dit vers toont ons dat we op God moeten vertrouwen in alle dingen, en er rotsvast van overtuigd moeten zijn dat alle dingen in Gods handen zijn en dat we alleen door gehoorzaam te zijn aan Zijn orkestraties en regelingen een manier van beoefenen kunnen hebben. Dat wil zeggen, in plaats van in één of twee zaken in God te geloven, moeten we vast en zeker in God in alle dingen geloven. God is getrouw, dus als we dat kunnen doen, zal Hij ons beslist de weg van beoefenen laten zien in elke zaak. Bijvoorbeeld, toen David tegenover de Filistijnse reus Goliath stond, zei hij: “Maar David zei tegen de Filistijn: U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt.”(1 Samuel 17:45). Door op God te vertrouwen, doodde David Goliat zonder een zwaard of een speer, maar alleen met een steen. Dus, als we in alle dingen vast in God willen geloven, moeten we niet vertrouwen op ons vermogen of onze intelligentie om alles wat we tegenkomen te handelen. In plaats daarvan moeten we actief samenwerken met God in alle dingen, volledig op God vertrouwen, Zijn wil zoeken, wachten op Zijn leiding en stellig geloven dat alleen God onze hulp is. Precies zoals God zegt, “Je moet het van de positieve kant binnengaan. Als je passief afwacht, is het nog altijd negatief. Je moet proactief zijn in het samenwerken met mij; wees ijverig en nooit lui. Blijf altijd in gemeenschap met mij en heb een diepere intimiteit met mij. Als je het niet begrijpt, wees dan niet ongeduldig om snelle resultaten te zien. Het is niet zo dat ik het je niet zal vertellen; ik wil zien of je op mij vertrouwt wanneer je in mijn aanwezigheid bent en of je je in vertrouwen van mij afhankelijk durft te stellen. Je moet altijd dichtbij mij blijven en alle zaken in mijn handen leggen. Keer niet tevergeefs terug. Nadat je onbewust voor een bepaalde periode dichtbij mij bent geweest, zullen mijn intenties aan je worden geopenbaard. Als je ze begrijpt, zul je waarlijk voor mijn aangezicht staan, en je zult mijn gezicht waarlijk gevonden hebben. Je zult van binnen glashelder en standvastig zijn, en je zult iets hebben om op te vertrouwen, en je zult zowel macht als vertrouwen hebben. Je zult eveneens een pad hebben dat voorwaarts leidt, en alles zal gemakkelijk naar je toekomen.”

Bijbeltekst van de dag: Leesmateriaal voor stille tijd

uit ‘Online Bijbelstudie’