De ware stille tijd met God

In deze paar dagen besteed ik altijd aandacht aan het coronavirus in China. Het totaal aantal mensen die met het coronavirus besmet zijn geraakt en hierdoor zijn overleden loopt nog steeds op. Het verspreidt zich steeds wijder. In andere landen zijn enkele mensen besmet geraakt. Hierdoor zijn veel mensen in paniek. Niemand weet hoe dit virus zich ontwikkelt, of dat het onszelf en onze familie zal overkomen. In stilte denk ik erover na als mijn familieleden besmet zouden raken, is dit een beproeving voor me. Hoe zal ik hiermee worden geconfronteerd? Ik zag Gods woord tijdens de spirituele toewijding: “Zelfs als je te midden van beproevingen niet weet wat God wil doen en welk werk Hij wil volbrengen, zou je moeten weten dat Gods bedoelingen voor de mensheid altijd goed zijn. Als je Hem nastreeft met een waarachtig hart, zal Hij je nooit verlaten, en uiteindelijk zal Hij je zeker vervolmaken, en mensen naar een geschikte bestemming brengen. […] Met het oog op je praktijkervaring moet je eerst weten hoe je Gods woorden moet eten en drinken; je moet datgene vinden van je moet binnengaan en je tekortkomingen binnen Zijn woorden, intreding zoeken in je praktijkervaring, en dat gedeelte nemen van Gods woorden dat in praktijk moet worden gebracht, en proberen het te praktiseren. Neem het deel van Gods woorden dat in de praktijk moet worden gebracht en probeer het uit te oefenen. Eten en drinken van Gods woorden is één aspect, het leven van de kerk moet ook in stand worden gehouden, je moet een normaal spiritueel leven leiden en in staat zijn al je huidige situaties aan God over te dragen. Hoe Zijn werk ook verandert, je spirituele leven moet normaal blijven. […] en hoe groot de beproevingen ook zijn, je kunt je normale relatie met God niet loslaten. Je zou in staat moeten zijn om te kunnen bidden, je kerkleven in stand te houden en bij broeders en zusters te blijven. Wanneer God je beproeft, moet je nog steeds de waarheid zoeken.

Terwijl ze beproevingen ondergaan, is het normaal dat mensen zwak zijn, of negativiteit in zich hebben, of dat ze geen duidelijkheid hebben over Gods wil of hun pad om te praktiseren. Maar in ieder geval moet je vertrouwen hebben in Gods werk en God niet verloochenen, zoals Job. Hoewel Job zwak was en de dag van zijn eigen geboorte vervloekte, ontkende hij niet dat alle dingen in het menselijk leven door Jehova zijn geschonken en dat Jehova ook Degene is die alles wegneemt. Hoe hij ook werd getest, hij behield dit geloof. […] Het geloof van mensen is vereist voor wanneer iets met het blote oog niet kan worden gezien en je geloof is vereist voor wanneer je je eigen noties niet kunt loslaten. Wanneer je geen duidelijkheid hebt over Gods werk, is je geloof nodig, en dat je een duidelijk standpunt inneemt en getuigenis geeft.

Vanuit Gods woorden heb ik de weg gevonden om te beoefenen. Wanneer we beproevingen tegenkomen, en we soms Gods hart niet begrijpen, moeten we geloven dat Gods hart altijd goed en mooi is. Alles wat God heeft gedaan is redding en liefde voor ons. We bidden veel tot God en komen dicht bij God als we iets niet goed begrijpen. Bovendien moeten we veel woorden van God lezen en erover nadenken. In Zijn woorden vinden we de weg om te beoefenen en om de waarheid in praktijk te brengen. We communiceren met broeders en zusters die de waarheid nastreven en kunnen niet stoppen met bijeenkomsten. We moeten Job navolgen. In de Bijbel staat dat een grote beproeving Job overkwam, zijn bezitten werden weggenomen en zijn kinderen werden gedood. Daarna werd zijn lichaam bedekt met giftige zweren. Toen deze beproevingen hem overkwamen, hoewel Job erg bedroefd en pijnlijk was en niet begreep waarom zulke omstandigheden hem overkwamen, kon hij God gehoorzamen en vroeg hij niet aan God om een dergelijke omgeving te verwijderen, maar hield hij vast aan zijn ware geloof in God en vervloekte zichzelf liever, dan God de schuld te geven, zelfs toen zijn vrouw hem vertelde God te verlaten en te sterven, zondigde Job niet mondeling tegen God. Omdat Job God nooit ontkende, God nooit de schuld gaf tijdens deze beproevingen, maar God prees, aanbad en gaf getuigenis voor God, en uiteindelijk sprak God tot hem vanuit een wervelwind. En God verdubbelde zijn bezit, kinderen en leeftijd. Jobs getuige,nis gaf me veel vertrouwen en ik begrijp hoe ik het moet ervaren als ik beproevingen ondervind.

Wij bevelen meer aan u, klik dan op deze link: christelijke gebeden. We kunnen ons geestelijke leven verrijken terwijl we makkelijk onze relatie met God kunnen verdiepen, zodat ons geestelijke leven blijft groeien! Moge Gods zegen met ons zijn!