Kunnen christenen het hemelse koninkrijk binnengaan nadat ze gered zijn?

Vraag: In de Bijbel staat: “Als uw ​hart​ gelooft, zult u ​rechtvaardig​ worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered” (Romeinen 10:10). We zijn al gered door ons geloof in Jezus. En wie eenmaal is gered, is eeuwig gered.Als de Heer komt, zullen we absoluut het hemelse koninkrijk binnen mogen gaan!

En wie eenmaal is gered, is eeuwig gered?

Antwoord: 

lees verder