Bijbeltekst van de dag – Job 1:22

In dit alles zondigde Job niet, en schreef Gode niets ongerijmds toe.

– Job 1:22

Gedachten over het vers van vandaag …

Wanneer we het hebben over Job, zullen we allemaal denken aan de ware getuigenis van zijn overwinning op Satan: zijn familiebezit werd afgevoerd, zijn dienaren werden gedood, de levens van zijn kinderen werden weggenomen en Satan trof hem ook met pijnlijke puisten over zijn hele lichaam . En hij zat in de as en gebruikte een potscherf om het oppervlak van de zere puisten weg te schrapen. In zo’n situatie bleef Job zijn integriteit behouden – hij vreesde God en schuwde het kwaad, zonder door zijn woorden te zondigen, en hij stierf liever dan te klagen over God. Hij prees nog steeds de heilige naam van Jehovah God, maakte een prachtige en klinkende getuigenis, voltooide zijn missie en leefde een leven van waarde. We bewonderen allemaal het vertrouwen van Job in het getuigen van God tijdens grote beproevingen en vragen ons af: hoe was Job in staat om aan de omgeving te gehoorzamen die God had uitgestippeld, zonder door zijn woorden te zondigen of te klagen over God?

Laten we Gods woorden samen lezen: “‘Nadat elk van zijn zonen zo’n feest had gegeven, liet Job hen bij zich komen voor een reinigingsritueel. Hij stond dan ’s ochtends vroeg op om voor elk van hen een offer te brengen.’ Jobs handelswijze laat ons zien dat zijn ontzag voor God vanuit zijn hart kwam en zich niet manifesteerde in zijn uiterlijk gedrag en dat zijn ontzag voor God in ieder aspect van zijn dagelijks leven te vinden was, te allen tijde, want hij meed niet alleen zelf het kwaad, maar bracht vaak brandoffers namens zijn zonen. Met andere woorden, Job was niet alleen erg bang om te zondigen tegen God en in zijn eigen hart God af te zweren, maar was ook bezorgd dat zijn zonen tegen God hadden gezondigd en Hem in hun harten hadden afgezworen. Hieruit kun je opmaken dat het onbetwist waar is dat Job ontzag had voor God, dit gaat iedere menselijke twijfel te boven. Deed hij dat maar een enkele keer of vaak? De laatste zin van de tekst zegt ‘Job deed dit telkens weer.’ Deze woorden betekenen dat Job niet slechts af en toe omkeek naar zijn zonen, of wanneer het hem uitkwam, noch beleed hij zonden aan God door middel van gebed. In plaats daarvan stuurde hij regelmatig zijn zonen om geheiligd te worden, en bracht hij brandoffers voor hen. Het ‘telkens weer’ hier in de tekst betekent niet dat hij dit maar een dag of twee deed, of slechts een moment. Het zegt dat de manifestatie van Jobs ontzag voor God niet tijdelijk was en niet beperkt was tot kennis of gesproken woorden. Nee, de weg van ontzag hebben voor God en het mijden van het kwaad bestuurde zijn hart, het schreef zijn gedrag voor, het was in zijn hart de wortel van zijn bestaan. Dat hij dit telkens weer deed laat zien dat hij in zijn hart vaak vreesde dat hij zelf tegen God zou zondigen en ook bang was dat zijn zonen en dochters tegen God zouden zondigen. Het laat zien hoe zwaarwichtig de weg van ontzag hebben voor God en het mijden van het kwaad was in zijn hart. Hij deed dit doorgaans, omdat hij bevreesd en angstig was in zijn hart – bang dat hij kwaad had gedaan en tegen God had gezondigd, en dat hij afgeweken was van Gods weg en dus niet meer in staat was God tevreden te stellen. Tegelijkertijd was hij ook bezorgd over zijn zonen en dochters, bang dat zij God hadden beledigd. Zo was Jobs normale gedrag in zijn dagelijkse leven.” Job trachtte God te vrezen en het kwaad te mijden in zijn dagelijks leven. Vanwege zijn vrees voor God, en ondanks de aanvallen en verleidingen van zijn vrouw en zijn drie vrienden, kon hij standvastig zijn in zijn getuigenis en zei: “Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?” (Job 2:10) God was er tevreden mee. Job’s geloof in God kwam niet uit de lucht vallen. Dit heeft veel te maken met de manier waarop Job wandelde in zijn geloof in God. Hij streefde het vrezen van God in zijn leven. Ten slotte stond hij standvastig in getuigenis door God te vrezen. Dit is ook de fundamentele reden waarom hij door zijn woorden niet in alles zondigde.

uit ‘Online Bijbelstudie’

Bijbeltekst van de dag 2019: Brengt je nieuwe verlichting

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s