De opname van de gelovigen: De ware betekenis ervan

Chen Li liep na een bijeenkomst naar huis en dacht na over wat zuster Wang haar zojuist had gezegd over dat de Heer Jezus al was wedergekeerd en haar had gevraagd die middag naar haar huis te komen om naar een preek te luisteren. Toen ze nadacht over wat zuster Wang had gezegd, vroeg ze zichzelf onwillekeurig af: “De Heer Jezus deed ons een belofte: ‘Ik ga heen om een plaats voor jullie te bereiden. Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben’ (Joh. 14:2–3). Hij keerde terug naar de hemel op een witte wolk, de plek die Hij voor ons bereid moet dus in de hemel zijn, en wanneer de Heer wederkeert zal Hij ons rechtstreeks opnemen in het koninkrijk van de hemel. Daarnaast vertellen ook voorgangers en ouderlingen vaak dat wanneer Hij wederkeert we zullen worden opgenomen om de Heer te ontmoeten – we zullen met Hem samen zijn. Als de Heer Jezus al zou zijn wedergekeerd zouden we reeds door Hem moeten zijn opgenomen, waarom zijn we dus nog steeds allemaal op aarde?” Bij deze gedachte fronste Chen Li haar wenkbrauwen. Twijfel tekende zich af op haar gezicht.

Precies op dat moment tikte iemand achter Chen Li haar plotseling op de schouder. Ze keek om en zag haar goede vriendin Han Meihua – ze hadden elkaar jarenlang niet gezien. Chen Li schoot te binnen dat Han Meihua altijd aan het rondreizen was om te preken en dat ze een behoorlijk zuiver begrip van de Bijbel had. Wanneer ze de Schrift las kwam ze vaak tot nieuwe verlichting en nieuw begrip. Ze realiseerde zich dat deze gelegenheid door de Heer was gecreëerd en haastte zich dus haar dilemma te delen en nodigde Han Meihua bij haar thuis uit.

lees verder