Naar wie verwijzen de degenen die tot Gods uitverkorenen behoren?

Vraag: In de Bijbel staat: “Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen?”(Romeinen 8:33-34). Dit bewijst dat de kruisiging van Heer Jezus aan het kruis ons van alle zonde vrijmaakt. De Heer ziet ons niet meer als zondaars. Wie kan ons nog beschuldigen?

Alleen zij die echt de Heer dienen en van God houden, die waarlijk van Hem getuigen, behoren tot Gods uitverkorenen.

Antwoord: In de Bijbel staat: “Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen?” We moeten nu heel duidelijk vaststellen wie Gods uitverkorenen zijn. Die veelvuldige zondaars, zij die de Heer verraden en hun vrienden, mensen die offers aan God stelen, ontuchtplegers, verlegen types en de hypocriete farizeeën, zijn zij Gods uitverkorenen? Als iedereen die in God gelooft een uitverkorene van God is, hoe verklaren we dan wat er in Openbaring staat: “Buiten is de plaats voor de ​honden​ die zich bezighouden met toverij en ontucht, met ​moord​ en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt”? Dus niet iedereen die in God gelooft, behoort tot Gods uitverkorenen. Alleen zij die echt de Heer dienen en van God houden, die waarlijk van Hem getuigen, behoren tot Gods uitverkorenen. Bijvoorbeeld: Abraham, Job en Petrus gehoorzaamden God en vereerden God. Zij deden rechtvaardige daden en getuigden goed. God waardeerde wat zij deden. Niemand kon ze beschuldigen. Wanneer heeft God gezegd dat alle gelovigen rechtvaardig waren? De meerderheid zondigt vaak, verzet zich tegen God en verraadt God. Dat is een feit. De Heer Jezus heeft nooit gezegd dat de meeste gelovigen rechtvaardig waren. En dus slaat Gods uitverkorenen op diegenen die rechtvaardige daden doen en Gods wil volgen.

uit ‘Online Bijbelstudie