Beproevingen – een ander soort zegening van God

Beproevingen zijn ons christenen niet vreemd. De Bijbel zegt: “Dat deel zal ik louteren in het vuur: ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als goud. Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal antwoorden. Ik zal zeggen: ‘Dit is mijn volk,’ en zij zullen zeggen: ‘De HEER is onze God’” (Zacharia 13:9). Er staat ook in de Bijbel: “Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat” (Jakobus 1:2). Hieruit kunnen we opmaken dat God Zijn uitverkorenen wil louteren en beproeven, en hierdoor ons geloof en onze liefde voor God te vervolmaken, om onze verdorven gezindheden of de bezoedelingen in ons geloof te beslechten, teneinde onze verkeerde denkbeelden recht te zetten, opdat we gereinigd kunnen worden. We kunnen daarom allerlei situaties tegenkomen die niet overeenkomen met onze opvattingen. Voorbeelden van zulke situaties die we kunnen tegenkomen, zijn de loutering door ziekte, en soms familieleden van ons die veel tegenslag hebben, zoals een ander familielid die veel lijdt of een inbraak in ons huis; soms hebben we te maken met moeilijkheden in ons werk of dingen in ons leven die niet lopen zoals we zouden willen. Een ander voorbeeld is wat we besluiten te doen als het belang van ons vlees niet strookt met het belang van de kerk. Al deze voorbeelden zijn zonder enige twijfel beproevingen voor ons. Hoe dienen we dan om te gaan met de beproevingen die God voor ons gesteld heeft? En wat is Gods wil als we beproefd worden?

lees verder