Bijbeltekst van de dag – Hebreeën 13:8

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

– Hebreeën 13:8

Gedachten over het vers van vandaag …

In het verleden, wanneer ik dit vers las, geloofde ik dat de naam van Jezus nooit zou veranderen. Wanneer Hij terugkwam, Hij nog steeds Jezus zou worden genoemd en opnieuw het werk van verlossing doen. Ik was echter verward over dit vers toen ik zag dat in het boek Openbaring wordt geprofeteerd dat de Heer een nieuwe naam zal hebben en dat Hij het werk van oordeel zal doen in de laatste dagen. Hoe moet ik dan dit vers begrijpen? Later loste een passage in een spiritueel boek mijn verwarring op.

lees verder