‘Ontwaken uit de Droom’ Clip2 – Zonder heiligheid zal geen mens het koninkrijk Gods binnengaan

Christelijke film ‘Ontwaken uit de Droom’ Clip2 – Zonder heiligheid zal geen mens het koninkrijk Gods binnengaan

Lees verder ‘Ontwaken uit de Droom’ Clip2 – Zonder heiligheid zal geen mens het koninkrijk Gods binnengaan

Nederlands christelijk lied ‘Gods oordeel is liefde’

Couplet 1
Welke getuigenis geeft de mens op het eind?
Ze getuigen dat God rechtvaardig is,
Hij is toorn, tuchtiging en oordeel.
De mens geeft getuigenis voor Gods rechtvaardigheid.
God gebruikt oordeel om de mens te vervolmaken.
Hij heeft de mensen liefgehad en gered.
Maar hoeveel is er vervat in Zijn liefde?
Oordeel, majesteit, vloeken en toorn.
Hij vervloekt jou, zodat jij van Hem kan houden,
en de essentie van vlees kan kennen.
Hij tuchtigt jou om je te ontwaken
en je onwaardigheid te kennen.
Dus Gods oordeel, majesteit en vloek,
de rechtvaardigheid die Hij in jou toont,
al wat Hij doet, is om jou te vervolmaken.
Dit is de liefde van God gevonden in jou.

Lees verder Nederlands christelijk lied ‘Gods oordeel is liefde’

Wat is de norm om het hemelse koninkrijk binnen te gaan?

Tegen zo’n achtergrond waar overal rampen gebeuren, is het een gretigere hoop voor iedere gelovige om uit te kijken naar de terugkeer van de Heer om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Maar wat is de norm om het hemelse koninkrijk binnen te gaan? Hoe kunnen we beoefenen om het hemelse koninkrijk binnen te gaan?

Lees verder Wat is de norm om het hemelse koninkrijk binnen te gaan?

Het luisteren naar Gods stem is de enige manier om de terugkeer van de Heer te verwelkomen

De Heer Jezus zei: “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij” (Johannes 10:27) “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij” (Openbaring 3:20). (Lees meer: Bijbelteksten)

Lees verder Het luisteren naar Gods stem is de enige manier om de terugkeer van de Heer te verwelkomen