Bijbeltekst van de dag – Johannes 16:12-13 – God zal ons in alle waarheid leiden

God zal ons in alle waarheid leiden

De Heer Jezus zei: “Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen” (Johannes 16:12-13).

Lees verder Bijbeltekst van de dag – Johannes 16:12-13 – God zal ons in alle waarheid leiden